Tổng kết trường Chúa Nhật

Chúa Nhật ngày 14/03/2021 Hội Thánh Đà Lạt đã có chương trình tổng kết và phát phần thưởng cho quý tín hữu học trường Chúa Nhật, trong năm qua các lớp đã học xong loạt bài các tiểu tiên tri với 127 học viên tham dự trong các lớp. Hội Thánh tiếp tục học trường Chúa Nhật vào lúc 7g mỗi sáng  Chúa Nhật với loạt bài Lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên, kính mời quý tín hữu cùng tham dự.

DSC05336 Copy

DSC05310 Copy

DSC05314 Copy

DSC05316 Copy

DSC05321 Copy