Back to Top

Khu vực Đa Thiện - Hà Đông

Xuất phát từ nhu cầu cần được gây dựng nâng đỡ đức tin trong các gia đình con cái Chúa trong khu vực, cùng với sự thống nhất của các gia đình con cái Chúa, chúng tôi hiệp cùng Ban chấp sự và đặc trách khu vực là cô Ông Thị Thanh Tâm đã hiệp nhau lại vào tối thứ tư hàng tuần từ 19g đến 20g30 nhóm nhau lại thờ phượng Chúa và học lời Ngài.

Buổi nhóm đầu tiên được bắt đầu tại Gia đình ông bà Trần Văn Tuấn vào ngày 2/10/2013 Với số thành viên rất ít chỉ vài gia đình con cái Chúa trong khu vực. Chúng tôi bắt đầu học Lời Chúa từ sách Tin Lành Mác rồi đến Công Vụ Các Sứ Đồ, Thơ Rô ma, I Cô-rinh-tô với sự giúp đỡ của Thầy cô Ông Văn Vui, cô Thanh Tâm, anh Trần Bằng, Anh Lưu Quốc Hùng, anh Trương Văn Hải và sự khích lệ của các anh chị trong tráng niên như Anh Trần Quý. Đến nay đã có 5 gia đình con cái Chúa trung tín nhóm lại và sẵn lòng mở cửa nhà mình để tiếp đón các con cái Chúa trong khu vực nhóm lại.

Cảm tạ Chúa, suốt những năm tháng qua nhìn lại chúng tôi thấy ơn Chúa dư đầy trên khu vực Đa Thiện - Hà Đông, trong từng buổi nhóm, chúng tôi được khích lệ qua sự học biết về Chúa, lòng yêu Chúa trong các con cái Ngài được thêm lên, tinh thần quan tâm nhau được mở rộng. Từng thành viên trong khu vực có cơ hội được tập tành trong sự hướng dẫn, cầu nguyện, khích lệ nhau, thăm viếng lẫn nhau.

Tuy số gia đình trong khu vực đông nhưng nhiều con cái Chúa vẫn chưa tham gia các buổi nhóm của khu vực vì vậy với mục tiêu của chúng tôi trong năm tới cậy ơn Chúa để thăm viếng, khích lệ mời gọi các con cái Chúa tham gia nhóm lại để cùng được nâng đỡ trên bước đường theo Chúa. Xin quý ông bà anh chị thêm lời cầu nguyện và hỗ trợ cho khu vực Đa Thiện – Hà Đông còn non trẻ nầy đi theo đúng như tinh thần của Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:24-25: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”