Sáng nay 24.04.2022 HT Đà Lạt nhóm cảm tạ và cầu nguyện cung hiến phòng nhóm của Ban Thanh Tráng, sau gần 2 tháng xây dựng với kinh phí khoảng 430 triệu đồng, phòng nhóm đã được hoàn tất trong sự vui mừng của Hội Thánh, Ban Thanh Tráng có được nơi nhóm lại rộng rãi và khang trang hơn. Xin Hội Thánh thêm lời cầu nguyện để ban Thanh Tráng gây dựng và khích lệ các bạn trong lứa tuổi cùng nhóm lại và nâng đỡ đức tin cho nhau. Buổi chiều cùng ngày Ban đã có buổi nhóm đầu tiên tại phòng nhóm mới.

DSC07360

DSC07361

DSC07363

DSC07365

DSC07366

DSC07367

DSC07370

DSC07371

DSC07372

DSC07373

DSC07374

DSC07384

DSC07385

Thanh nienThieu nienChup chung