Back to Top

Khu vực Khe Sanh - Hoàng Hoa Thám

Ngày 30/8/1998, tại nhà ông Võ Quang Huệ có giờ cầu nguyện cho lễ tang của cụ Bà Võ Quang Hòe. Tối ngày 1/9/1998 lúc 18 giờ 30 anh chị em nhóm lại cầu nguyện. Sau giờ cầu nguyện, một số con cái Chúa được Chúa cảm động bàn với nhau phải lập lại giờ nhóm tuần hoàn mỗi tối thứ Tư từ 19 đến 20 giờ 30 như những năm trước 1975.

 Buổi nhóm đầu tiên tại nhà ông Võ Quang Huệ chỉ có 6 người. Con cái Chúa vẫn trung tín nhóm lại gây dựng đức tin lúc Hội Thánh chưa có Mục Sư. Nhóm tuần hoàn đã động viên, khích lệ con cái Chúa trong khu vực, dần dần nhiều gia đình nhóm đông hơn. Tháng 5/2009, khu vực mở rộng sang đường Hoàng Hoa Thám nhóm tại nhà Ông bà Đặng Văn Thân và Ông bà Đặng Văn Thành.

Ông Lưu Quốc Hùng, ông Đặng Văn Thân, ông Nguyễn Thái Đạt và Bà Nguyễn Thị Hiền hướng dẫn học Kinh Thánh. Ông Bùi Văn Túy và Ông Đặng Văn Thành điều hành nhóm tại các nhà.

Trong ngày lễ Cảm tạ Chúa cho Khu Vực tái lập 20 năm qua, con cái Chúa làm chứng rằng tham gia nhóm thật phước hạnh. Một số chuyển nơi ở cũng về nhóm như bà cụ Lê Minh, Cụ Bà Thu Nguyệt, ÔB Nguyễn Ngọc Tòng. Lời Chúa giúp dân Chúa vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bịnh tật để kinh nghiệm tình thương của Ngài. Thăm viếng, yên ủi nhau, tập tành hướng dẫn, khu vực được trưởng thành. Các cụ cao tuổi không đến nhóm thì ở nhà và cầu nguyện cho con cái Chúa trong khu vực. Con cái Chúa đang tập tành bước theo Chúa và trưởng thành trong Ngài.