Back to Top

Khu vực 3-4

Sau những ngày cuối tháng 4 năm 1975, thầy cô Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ lên Đà Lạt, đến với Hội Thánh để chăm sóc, nâng đỡ đức tin cho con cái Chúa tại đây, và Chúa dùng tôi tớ Chúa giúp đỡ con cái Ngài trong những ngày tháng khó khăn này.

Trước tình hình khó khăn chung của Hội Thánh bấy giờ, thầy Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ đã tổ chức chia nhiều điểm nhóm tuần hoàn theo từng khu vực trong Hội Thánh, hầu cho con cái Chúa có thể nhóm lại cầu nguyện, học Kinh Thánh nhằm nâng đỡ đức tin cho nhau. Điểm nhóm Khu Vực 3 bắt đầu trong thời gian và hoàn cảnh như vậy.

Buổi nhóm đầu tiên của Khu Vực 3 tổ chức tại nhà Ông Lê Văn Quỳ ở đường Hà Huy Tập gồm có 4 người với thầy Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ. Theo thời gian nhiều gia đình con cái Chúa trong khu vực tham gia nhóm lại đông hơn. Trước đây chủ yếu nhóm tại nhà con cái Chúa ở đường Hà Huy Tập và Nhà Chung thuộc Phường 3, ngày nay mở rộng qua nhiều con đường khác thuộc các phường lân cận.

Cảm tạ Chúa, đến hôm nay hơn 30 năm, nhóm khu vực vẫn sinh hoạt đều đặn, không gián đoạn. Chúa cho nhóm tuần hoàn tại các gia đình con cái Chúa vào mỗi tối thứ tư hằng tuần thật phước hạnh, cùng học Kinh Thánh theo từng sách, từng đoạn. Dù gặp những tháng mưa bão con cái Chúa vẫn kiên trì nhóm lại học Lời Chúa, mỗi buổi nhóm có ít nhất là 12, 13 người và những lúc lên đến 30 người.