Thông tin liên hệ

Quý tín hữu cần liên hệ, xin đến trực tiếp tại địa chỉ: 72 Nguyễn Văn Trỗi  - Phường 1 - Thành phố Đà lạt, hoặc gởi email về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.