Back to Top

Điểm nhóm Trại Mát

Ngày 15/5/2008, Chúa đáp lời cầu nguyện suốt hai năm của tôi tớ và con cái Chúa, gia đình ông bà Trần Đức Bình đã tổ chức buổi nhóm đầu tiên của khu vực này với 8 người từ 4 gia đình: Ông Bà Trần Đức Bình, anh chị Hùng Quốc, Chị Vân Anh, và anh Nguyễn Đăng Hải. Ước mong gây dựng đức tin con cái Chúa, ông bà đã thăm viếng và mời tín hữu nhóm lại tại nhà ông. Chúa dùng ông bà; và ba tháng sau có thêm ông Hồ Kim Quốc góp phần tại đây.

Không sao tả hết niềm vui của con cái Chúa khi nhìn thấy sự nhậm lời diệu kỳ của Ngài. Năm gia đình nhóm lại thường xuyên. Qua lời làm chứng về Chúa, có chín thân hữu bằng lòng tiếp nhận Ngài. Khu vực vẫn xin Chúa thêm ơn để chăm sóc và mời gọi thêm mười gia đình tín hữu nữa tại đây cùng đến nhóm. Ước nguyện phát triển Hội Thánh vẫn nung nấu mỗi lời cầu nguyện, nài xin Chúa cho nơi xa Hội Thánh này phát triển thành điểm nhóm. 06/10/2013, Hội thánh Mở Điểm Nhóm Nam Hồ - Trại Mát, tại phòng nhóm mượn của Ông Bà Trần Đức Bình.

23/3/2014, Hội Đồng Thường Niên và nhân Lễ Cảm tạ 85 năm thành lập chi hội Đà Lạt, 1929-2014, Hội thánh cầu nguyện với hướng mở Hội nhánh tại Nam Hồ Trại Mát và tại Thái Phiên Chi Lăng. Tháng 4/2014, Ban Chấp sự cử Thư Ký Lưu Quốc Hùng Chấp sự Trương Văn Hải và Chấp Sự Đặng Văn Thân hướng dẫn và thăm viếng.

Sau khi được chấp thuận của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội ngày 25/09/2014, Hội thánh gửi lại đơn đăng ký Sinh Hoạt Đạo Tin Lành theo Điểm Nhóm, danh sách gồm 51 tín đồ trong 22 hộ. Tối 16/12/2014, Điểm nhóm cảm tạ Chúa trong phòng nhóm mới do Ông Bà Trần Đức Bình xây và Hội thánh mượn để nhóm lại trong 3 năm.

Tối 23/12/2014, Hội thánh tổ chức Giáng sinh, người đến nhóm ngồi tràn ngoài sân. 4/01/2015: Ban Chấp Sự thông qua việc nhóm lại lúc 14 giờ mỗi Chúa Nhật. Mục sư và Ban Chấp sự đến hướng dẫn và chia sẻ Kinh Thánh tại đây. Quý con cái Chúa nhóm lại tuần hoàn tối thứ Năm, gây dựng nhau, tổ chức các buổi nhóm giới thiệu tình yêu của Chúa Jesus cho quý thân hữu trong khu vực Trại Mát. Nhiều người trở lại tin Chúa. Ông Trần Đức Bình và ông Hồ Kim Quốc nỗ lực thăm viếng và giới thiệu Chúa Jesus cho đồng bào.

22/03/2016: tiếp tục gửi đơn đăng ký Điểm Nhóm. Ngày 04/04/2017, HTTL Đà Lạt nhận giấy chứng nhận Sinh Hoạt Theo Điểm Nhóm Tin Lành do UBND Phường 11 chứng nhận.

Trong niềm hân hoan Mừng Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Phục Sinh ngày 16/4/2017, HTTL Đà Lạt tổ chức Lễ Ra Mắt Điểm Nhóm Trại Mát. Biết ơn Chúa nhậm lời, con cái Chúa hết lòng phát triển công việc Ngài trong tinh thần yêu kính Chúa, yêu người, như tôn chỉ của HTTL Việt nam. Hướng đến tương lai, toàn thể HTTL Đà Lạt xin Chúa ban ơn để chung tay gây dựng Điểm nhóm Trại Mát. Nguyện Danh Chúa được vinh hiển và được tôn cao tại chính nơi đây.