Back to Top

Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt trong tuần của Hội Thánh Tin Lành Chi hội Đà Lạt

Chúa nhật:

Từ 7g-8g: Học Kinh Thánh trường Chúa Nhật

Từ 8g-10g: Chính lễ của Hội Thánh và sinh hoạt của các lớp khối Thiếu Nhi

Từ 14g-16g: Sinh hoạt các ban ngành: Cao niên, Tráng niên, Thanh tráng, Thanh niên, Thiếu niên

Từ 14g-16g:Điểm nhóm Trại Mát

Thứ hai:

Sinh hoạt của các nhóm nhỏ Tráng niên và Sinh viên

Thứ ba:

Sinh hoạt của các nhóm nhỏ Tráng niên và Sinh viên

Nhóm tuần hoàn các nhà tín hữu Khu vực Hai Bà Trưng- Phan Đình Phùng

Thứ tư:

Sinh hoạt của các nhóm nhỏ Thanh niên, Sinh viên và thiếu niên

Nhóm tuần hoàn các nhà tín hữu Khu vực Bạch Đằng; 3&4; Đa Thiện; Khe Sanh-Hoàng Hoa Thám

Thứ Năm:

Sinh hoạt của ban Sinh viên - học sinh

Nhóm tuần hoàn các nhà tín hữu Khu vực Hòa Bình, Chi Lăng Thái Phiên, Trại Mát

Thứ Sáu:

18g30: Buổi nhóm cầu nguyện của Hội Thánh

Thứ Bảy:

Ban hát tập hát

Truyền giảng (thứ bảy cuối tháng)