Họp mặt ban nữ giới

Chiều Thứ bảy ngày 06/03/2021 Ban nữ giới có buổi họp mặt đầu năm với sự tham dự của 40 chị em.

Mọi người có thì giờ hát ca ngợi Chúa, cầu nguyện, bà Ms có vài lời tâm tình, sau đó các chị em ngồi lại với nhau, thông công trà đàm và cùng nhau đưa ra hướng sinh hoạt cho năm mới.

Cảm tạ Chúa trong năm nay, ban nữ giới sẽ có sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, ngoài thì giờ thờ phượng, ca ngợi Chúa, học về gương những người nữ trong KT, các chị em sẽ có thì giờ tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, học biết lẫn nhau về những tài khéo, chuyên môn như nấu ăn, làm bánh, cắm hoa.

Xin Chúa ban ơn cho những buổi sinh hoạt của nữ giới, để có nhiều chị em cùng tham gia, góp phần trong công việc nhà Chúa.

 1 Phu nu 2021 03  2 Phu nu 2021 03
 3 Phu nu 2021 03  4 Phu nu 2021 03
 5 Phu nu 2021 03  6 Phu nu 2021 03