Khu vực 3-4 cảm tạ Chúa

Ngày 03/02/2021 Khu vực 3-4 đã tổ chức buổi lễ cảm tạ ơn Chúa tại nhà MSNC Đinh Văn Sắn. Cảm ơn Chúa cho buổi lễ được diễn ra cách tốt đẹp trong thời điểm covid đang bùng phát trở lại tại một số tỉnh thành trên đất nước. Chấp sự Lê Thế Phương hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa.

Chấp sự Lê Thanh Bình tường thuật ơn Chúa dành cho khu vực: Khu vực 3-4 cảm tạ ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài giữ gìn, bảo vệ khu vực suốt trong một thời gian dài hơn 40 năm qua, qua những khó khăn thử thách Chúa vẫn gìn giữ sự nhóm lại của khu vực cho đến ngày hôm nay. Khu vực 3-4 trải dài với hơn 40 hộ gia đình sinh sống tại 18 con đường của 3 phường 3, 4, 5. Trong những năm qua mới chỉ có khoảng hơn 20 gia đình con cái Chúa tham gia nhóm lại tại nhà mình với số lượng nhóm lại mỗi tuần khoảng 20 người. Có nhiều con cái Chúa lớn tuổi rất khát khao nhóm lại để gây dựng sự nhóm lại của khu vực nhưng vì tuổi cao nên không thể tham dự các buổi nhóm lại của khu vực. Các bạn trẻ trong khu vực tham gia với các ban ngành nên cũng chưa nhóm lại được với khu vực. Khu vực xin Hội Thánh nhớ đến khu vực cầu nguyện để các con cái Chúa tham gia nhóm lại với khu vực, học Kinh Thánh để tâm linh được vững mạnh trong thời kỳ cuối cùng. Trong năm qua CHúa cũng đã cho thêm các thành viên mới tham dự với khu vực có Cô Vinh, Ông bà Trần Thiện Đức, ông bà K Bay - K Noi, anh K Rế. Khu vực cảm ơn ông Ông Văn Hiệu và bà Phan Thị Được dùng không cùng địa bàn nhưng đã trung tín nhóm lại với khu vực, khích lệ tinh thần nhóm lại cho các con cái Chúa . Khu vực cảm ơn Ông bà MSNC Đinh Văn Sắn dù bận rộn trong chức vụ nhưng cũng đã luôn dành để thời gian để thờ phượng Chúa với khu vực và giảng giải rõ ràng trong các buổi thảo luận học Kinh Thánh, giúp cho con cái Chúa hiểu rõ hơn về lời Chúa. Cảm ơn Chúa về sự thành tín của Chúa trên các con cái Chúa trong khu vực, xin Chúa ban cho quý con cái Chúa một năm mới đầy đức tin, có sự phó thác kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa, sự dẫn dắt của Chúa trong năm mới.

Mục sư quản nhiệm nhắc nhở các con cái Chúa qua câu Kinh Thánh Thi thiên 25:4 về gương của vua Đa-vít, dầu là vị vua giàu có, quyền thế nhưng ông vẫn xin biết đường lối Chúa, bước đi với Chúa. Để  biết được đường đi của chúng ta như thế nào chúng ta cần phải có tinh thần cầu nguyện, cầu nguyện để không chạy bá vơ và không lạc đường.  Mục sư dùng tấm gương của tiên tri Ê-li để nhắc nhở con cái Chúa về thái độ cầu nguyện. Bước đi với Chúa không phải bước đi bằng đôi chân nhưng bằng đầu gối, chúng ta cần nhờ ơn Chúa để cầu nguyện, chính khi chúng ta bước đi bằng đầu gối thì mọi nan đề Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Mục sư cũng dùng hình ảnh Môi-se để nhắc nhở về sự lắng nghe tiếng Chúa khi Ngài dạy dỗ. Tại Hô-rếp Môi-se thành công khi ông tin và làm theo lời  Chúa dạy, tuy nhiên tại Ca-đe Môi-se đã thất bại khi không tin và không vâng theo lời Chúa dạy và chuốc lấy hậu quả không được vào đất hứa. Đường lối của Chúa nhắc nhở chúng ta có tinh thần cầu nguyện như Ê-li và làm theo lời Chúa chứ không phải bất tuân như Môi-se. Đa-vít dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt, trong năm mới chúng ta cần dâng lên Chúa những lời cầu nguyện trong thái độ kiên trì, hết lòng, tha thiết, chúng ta phải học biết Chúa để Chúa dẫn dắt chúng ta đi trong các nẻo của Ngài trong tinh thần vâng phục ý Chúa. Chúa hứa trong Thi thiên 32:8 Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chúa hứa Ngài bước đi với chúng ta, chúng ta có thỏa vui, bằng lòng đi trong đường lối Chúa hay không? Xin Chúa giúp để chúng ta vâng phục đi với Chúa trọn đường.

Ông Ông Văn Hiệu cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Sau thì giờ cảm tạ Chúa khu vực có thì giờ thông công vui vẻ trong ơn Chúa.

DSC04247 Copy  DSC04254 Copy DSC04257 Copy DSC04259 Copy
DSC04260 Copy DSC04262 Copy DSC04263 Copy
DSC04264 Copy DSC04265 Copy DSC04266 Copy
DSC04267 Copy DSC04268 Copy DSC04269 Copy
DSC04271 Copy DSC04273 Copy DSC04276 Copy
DSC04279 Copy DSC04280 Copy DSC04281 Copy
DSC04282 Copy DSC04283 Copy DSC04284 Copy
DSC04285 Copy DSC04286 Copy DSC04287 Copy
DSC04287 Copy DSC04288 Copy DSC04289 Copy
DSC04290 Copy DSC04291 Copy DSC04292 Copy