Thông công nhân sự của các ban ngành

Ngày 16.01.2021 Hội Thánh có chương trình thông công gặp mặt các nhân sự trong Hội Thánh nhân dịp đầu năm. Có khoảng hơn 160 nhân sự trên danh sách mời gần 200. Mục sư quản nhiệm đã có lời khích lệ các nhân sự trong dịp gặp mặt:

"Chúng ta cảm ơn Chúa vì trên thế giới đầy những thách thức khó khăn dịch lệ nhưng Hội Thánh chúng ta được bình an suốt một năm, tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ ban phước cho chúng ta trong một năm mới bình an, vui vẻ, phước hạnh. Tôi chân thành cảm ơn quý ông bà rất nhiều, trong năm vừa qua đặc biệt là trong mùa giáng sinh đã hết lòng yêu mến Chúa, phục vụ Chúa. Tôi có thể nói rằng mùa giáng sinh năm nay thật là tuyệt vời, từ các ban hát, từ các ban ngành, các chương trình truyền giảng Chúa ban phước rất là nhiều. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn Chúa ban cho chúng ta trong một năm qua và hướng về năm mới xin Ngài giúp đỡ hầu cho bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng được bình an, hiệp một để hết lòng hầu việc Chúa trong năm mới."