Bầu cử các ban ngành nhiệm kỳ 2021

Trong những tuần đầu tháng 01.2021 các ban ngành trong Hội Thánh đã tiến hành bầu lại các ban điều hành của ban mình.

Ban Cao niên

Ban Cao niên

Trưởng Ban: Bùi Ngọc Giao

Các Ủy viên:

Nguyễn Thị Thủy Túy

Lê Thị Thu

 z2272542991878 eac2fc1c2b132c9cd202ba45822bc4ac
 

Ban Tráng niên

Trưởng Ban: Lô Thị Kim Ngân

Các Ủy viên:

Đoàn Ngọc Lan Anh

Ông Thị Thanh Loan

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Nguyễn Vinh Hiển

 

 DSC03742

Ban Thanh tráng

Trưởng Ban: Lê Quang Tâm

Các Ủy viên:

Trần Thị Ngọc Dung

Chương Xuân Ngọc Quyên

thanh trang

Ban Thanh niên

Trưởng Ban: Nguyễn An Hy

Các Ủy viên:

Nguyễn Bảo Ngọc

Võ Thị Ngọc Quyên

Lê Ngọc Đăng Khoa

Nguyễn An Đạt

Thanh nien

 Ban Chăm sóc

Trưởng Ban: Trương Thị Hằng

Các Ủy viên:

Phạm Bích Ngọc

Trần Thị Thanh Lan

 DSC03750
 

Ban Truyền Giảng

Trưởng Ban: Kra Jan Sinh

Các Ủy viên:

Liêng Hót Cis Best

Nguyễn Thùy Dương

Trần Thị Thái An

Đinh Kim Nhật

 DSC03765
 

Ban Chứng đạo:

Trưởng Ban: Trần Lê Hoài Tâm

Các Ủy viên:

Đinh Thanh Kim

Huỳnh Thị Kim Hòa

 DSC03770

Ban Thăm viếng:

Trưởng ban: Nguyễn Vũ Minh Hiền 

Ủy viên:

Nguyễn Thị Hiền 

Lê Ngọc Phương Thủy