Thi Kinh Thánh Phục sinh 2021

Sáng Chúa Nhật 21.03.2021 Hội Thánh đã tổ chức chương trình thi Kinh Thánh Phục sinh cho các tín hữu. Năm nay quý tín hữu được học thuộc lòng trong sách Ga-la-ti, quý tín hữu trên 60 tuổi thi viết thuộc lòng Ga-la-ti 5:16-25, Quý tín hữu từ thiếu niên trở lên thi viết thuộc lòng Ga-la-ti 5:7-26

Thi Kinh Thanh Thi Kinh Thanh

Thi Kinh Thanh Thi Kinh Thanh

Thi Kinh Thanh Thi Kinh Thanh

Thi Kinh Thanh Thi Kinh Thanh

Thi Kinh Thanh Thi Kinh Thanh

Thi Kinh Thanh Thi Kinh Thanh

Thi Kinh Thanh Thi Kinh Thanh

Thi Kinh Thanh