Kính mời Hội Thánh cùng tham dự chương trình học Kinh Thánh Trường Chúa Nhật lúc 7g00 và nhóm thờ phượng Chúa lúc 8g00 Chúa Nhật ngày 13.06.2021

https://youtu.be/YvJN4laynEA