Kính nhờ quý phụ huynh giúp các em tập hát để tôn vinh Chúa trong mùa giáng sinh

https://youtu.be/Ia8W23H5MM8