Chương trình giới thiệu tình yêu Chúa Jêsus:

Chủ đề: Lạc Mất.

Chia sẻ Phúc âm: Chấp sự Trương Văn Hải

Được phát online trên trang Youtube và trang web của Hội thánh