Trong hoàn cảnh dịch bệnh nhiều con cái Chúa gặp khó khăn. Hội Thánh đã và đang hỗ trợ một số gia đình trong Hội Thánh. Quý tín hữu muốn góp phần xin liên hệ với Ban Chấp Sự hoặc Chấp sự Bùi Ngọc Phước Ủy viên Tương tế của Hội Thánh (ĐT: 0977166088)