Trong tình hình dịch bệnh quý tín hữu không cùng đến nhà thờ để tham dự thờ phượng Chúa và dâng hiến, quý tín hữu có thể dâng hiến bằng cách chuyển khoản về tài khoản của Hội Thánh:


Tên Tài Khoản: Chi Hội Tin Lành Đà Lạt
STK: 0561000590866. Ngân Hàng Vietcombank.