Thông Báo V/v Lễ kỷ niệm 110 năm Tin Lành truyền đến VN và Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48

110nam DHD 1 1

110nam DHD 2

(trích từ website: httlvn.org)