Kính mời quý tín hữu tham dự Lớp học Thánh Kinh Địa Lý do Mục sư quản nhiệm giảng dạy bắt đầu lúc 19g Thứ Hai ngày 05.04.2021.

Thanh Kinh Dia Ly