Get Adobe Flash player


Tết 2011

Trong những ngày Tết 2011 vừa qua, Hội Thánh Chúa được dịp nhóm lại thờ phượng, tôn vinh Chúa ngày Mồng Một Tết.

Mục sư quản nhiệm Bùi Phụng giảng luận với chủ đề: Lời Chúc Lành với câu Kinh Thánh ghi nhớ trong ITê-sa-lô-ni-ca 5:23 "Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến!" Đây cũng là câu Kinh Thánh được gởi đến từng gia đình con cái Chúa làm kỷ niệm và nhắc nhở tinh thần sống nên thánh cho đến khi ngày được gặp Chúa.

Sau thì giờ nhóm lại các con cái Chúa cùng tham gia chương trình thăm viếng, Hội Thánh chia ra 10 nhóm, mỗi nhóm phụ trách việc thăm viếng khoảng 40 gia đình ở mỗi khu vực và các nhóm đã thăm viếng trong suốt hai ngày Mồng Một và Mồng Hai. Ngày Mồng Ba một số con cái Chúa đi thăm các gia đình ở Hội Thánh Nhánh Tân Hà. Ngày Mồng Bốn Hội Thánh nhóm lại bình thường. Cảm tạ Chúa ban cho mọi sự bình an, phước hạnh.

Xin mời quí con cái Chúa cùng xem một vài tấm hình chụp được trong những ngày qua. Rất tiếc không phải nhóm nào cũng có thể chụp hình được cho nên trong album này chỉ có một số ít gia đình có hình ảnh mà thôi.


Nguyễn Thiên Ý's Photo

Nguyễn Thanh Liêm's Photo

Đặng Hoàng Tín Ái's Photo


Trần Thế Thiên Bảo's Photo

Lưu Quốc Hùng's Photo

Huỳnh Phú Lộc's Photo