Get Adobe Flash player
Thánh Kinh Mùa Hè Album Thánh Kinh Mùa Hè 2014


Album Thánh Kinh Mùa Hè 2014

Từ ngày 11 đến 13 tháng 06 năm 2014, Hội Thánh Đà Lạt tổ chức chương trình Thánh Kinh Hè cho các em từ Ấu Nhi đến Thiếu Niên.

Năm 2014, chủ đề kỳ trại là CUỘC ĐUA.

Trong thời gian cuối đời, ông Phao-lô viết thư cho ông Ti-mô-thê như sau: “Ta đã chiến đấu anh dũng, chạy xong cuộc đua, giữ vững niềm tin. Từ đây, mão miện công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là Chánh án công bằng sẽ ban cho ta trong ngày Ngài trở lại, cũng như cho tất cả những người yêu mến, trông đợi Ngài” (IITi-mô-thê 4:7-8). Ông Phao-lô xem đời sống là một cuộc chiến, là một cuộc đua và là một mối liên hệ. Chủ đề Cuộc Đua tóm tắt công tác phục vụ của sứ đồ Phao-lô trong 5 bài học: Thay đổi – Tham gia – Thẳng tiến – Thử thách – Tới đích.

Cuộc đua của ông Phao-lô bắt đầu từ đâu? Nhiều người chạy mà không biết điểm xuất phát, chạy mà không quan tâm mình đang chạy trên đường nào, không biết đích đến ở đâu; chỉ chạy bá vơ, không chuẩn đích.

 

 

Thay đổi. Điều kiện để đứng trong hàng ngũ những người chạy đua phải là người được Đức Chúa Trời thay đổi. Khi chưa được thay đổi, ông Phao-lô chẳng nhữ ng không tham gia cuộc đua mà còn phá hoại, làm khó, làm khổ những người đang ở trong cuộc đua. Nhờ gặp Chúa Giê-xu, nghe tiếng phán của Ngài mà ông Phao-lô ăn năn tội lỗi, tin Ngài và được thay đổi. Đây là khởi điểm của một đời sống mới: bỏ con đường cũ, bước vào con đường mới, con đường của người được tái sanh, của người có sự sống đời đời.

Tham gia. Ông Phao-lô tham gia cuộc đua ngay sau khi được thay đổi chứ không như nhiều người tin Chúa lâu năm nhưng không chịu tham gia cuộc đua. Đời sống của họ dậm chân tại chỗ, không tiến triển, không trưởng thành. Đối với họ, tin nhận Chúa là kết thúc chứ không phải là khởi điểm. Ông Phao-lô nhận biết ông được thay đổi để Chúa sử dụng cuộc đời của ông cho công việc của Ngài. Ông đáp ứ ng tiếng gọi và sự chọn lựa của Chúa nên trở thành một vận động viên thuộc linh, xây lưng lại quá khứ, và nhanh chân tiến bước vào tương lai. (Phi-líp 4:13)

Thẳng tiến. Công cuộc truyền giáo của ông Phao-lô được sách Công Vụ Các Sứ Đồ tóm lược trong ba cuộc hành trình truyền giáo và cuộc hành trình đến La-mã. Suốt cuộc đời truyền giáo Tin Lành, trong vai trò sứ đồ của Chúa Giê-xu Cứu Thế, ông Phao-lô thẳng tiến trong ba lãnh vực: (1) Truyền bá Tin Lành, (2) Dạy dỗ về Tin Lành, và (3) Viết về Tin Lành. Nhờ năng lực của Chúa, sứ đồ Phao-lô là người hoạt động không mệt mỏi cùng với những người cộng sự trung thành.

Thử thách. Trong suốt cuộc đua, vận động viên Phao-lô phải đối diện với nhiều thử thách. Thử thách khi muốn gia nhập hội thánh, thử thách v ề chức vụ sứ đồ, thử thách trong m ối liên hệ với anh em cùng niềm tin, thử thách khi bệnh tật, thử thách khi rao truyền Tin Lành: khó nhọc, hiểm nguy, bị ném đá, bị bắt, bị đánh đập, bị bỏ tù… Là con người, ông phải chịu nhiều đau đớn, khốn khổ về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nhờ Đức Thánh Linh, nhờ Chúa ở cùng, nhờ đời sống có kỷ luật mà ông vượt qua mọi thử thách và trung thành với chức vụ mà Chúa giao cho.

Tới đích. Người tham gia cuộc đua có thể tới đích nhưng không có phần thưởng, không có vinh dự . Ông Phao-lô tới đích với phần thưởng và vinh dự . Ông từ ng dạy các tín hữu: “Anh em không biết trong cuộc đua, tất cả các lực sĩ đều chạy, nhưng chỉ một người giật giải sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào để giật giải.” (ICô-rinh-tô 9:24) Ông nhắc nhở ông Ti-mô-thê: “Lực sĩ đang tranh tài nếu phạm kỷ luật cũng không thể đoạt huy chương.” (II Ti-mô-thê 2:5) Dù chư a từ giã trần gian về thiên đàng, ông Phao-lô tin rằng mão miện công chính đã dành sẵn cho ông.

Ao ước quí vị phụ huynh tiếp tục giúp các em ý thức mình đang dự phần trong cuộc đua thuộc linh để các em sẽ trung tín theo Chúa cho đến ngày các em gặp Chúa.

Cảm ơn toàn thể quí con cái Chúa đã góp phần giúp đỡ cả về tài chánh lẫn công sức để chương trình được tổ chức tốt lành. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta về mọi điều tốt lành Ngài ban cho Hội Thánh. Chúa ban cho các em có một kỳ trại hè phước hạnh, bình an.

Xin giới thiệu cùng quí vị album Thánh Kinh Mùa Hè 2014.

Album 1 Album 2
Trương Văn Hải's Photo
An Hy's Photo
Hùnh Phú Lộc's Photo

Nếu quý vị nào có những hình ảnh, video trong kỳ Thánh Kinh Mùa Hè 2014 vừa qua muốn được chia sẻ với Website, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi qua địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Chân thành cảm ơn.