Get Adobe Flash player
Tin Tức Hội Thánh Đà Lạt


Hội Thánh Đà Lạt

Nhật Ký về Hội Đồng Bồi Linh 2010

Ngày 07 tháng 07 năm 2010 sắp đến đây là ngày Hội Đồng Bồi Linh các Mục sư - Truyền Đạo - Các Chấp sự trong Tỉnh Lâm Đồng. Từ nhiều ngày qua Ban Đại Diện Tỉnh Lâm Đồng cùng các Chi Hội đã họp lại, chuẩn bị nhiều việc cho ngày Hội đồng này.

Chúng ta dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã và đang làm những công việc lớn lao trên đất nước Việt Nam này. Kể từ năm 2006, khi lần đầu tiên được tổ chức kỳ Hội Đồng Bồi Linh cho toàn Tỉnh đến nay đã là lần thứ V. Những lần đại hội đã qua đều có trên 4000 người đến tại nhà thờ Đà Lạt để tham dự. Trong kỳ Hội Đồng Bồi Linh năm nay chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều con dân Chúa khắp nơi đổ về để được cùng ca ngợi, tôn vinh Chúa, được nghe sứ điệp qua sự giảng dạy của Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN).

Đọc thêm...

Thánh Kinh Mùa Hè 2010

Cảm tạ Cha Từ Ái của chúng ta đã ban cho Hội Thánh Đà Lạt lại được dịp tổ chức THÁNH KINH MÙA HÈ một lần nữa. Nhìn lại quá khứ, đã bao thế hệ đi qua nhờ được học hỏi Lời Chúa qua các kỳ Thánh Kinh Mùa Hè mà được biết rõ về Chúa là ai, và đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình. Nhiều người đã được trưởng thành và hết lòng sống cho Chúa. Có nhiều mục sư, truyền đạo ngày nay là những “thiếu niên”, “thiếu nhi” ngày xưa đã tận hiến đời sống mình trở nên những đầy tớ hầu việc Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vinh hiển thuộc về Chúa.

Đọc thêm...

Các Bạn Sinh Viên Kiêng Ăn Cầu Nguyện

Từ nhiều năm qua, nhiều con cái Chúa mà đa số là các bạn trẻ đã hẹn nhau trong một kỳ kiêng ăn cầu nguyện kéo dài một tuần lễ vào mỗi dịp hè tại thành phố Đà Lạt. Họ biệt riêng ra những ngày để tìm kiếm Chúa và kêu cầu sự thương xót của Ngài cho quê hương Việt Nam.

Đọc thêm...