Get Adobe Flash player
Tin Tức


Mục Tin Tức

Nhằm mục đích giúp đỡ quý vị tìm hiểu thêm thông tin đó đây, chúng tôi sẽ sưu tầm những thông tin có liên quan đến:

  • Công Việc Của Hội Thánh Chúa Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Lạt
  • Hội Thánh Chúa trong Tỉnh Lâm Đồng
  • Công việc Chúa trên cả đất nước Việt Nam
  • Công việc Chúa trên cả thế giới

Mục Tin Tức ao ước giúp đỡ các con cái Chúa hiểu biết công việc Chúa khắp nơi để thêm lời cầu nguyện, thêm lòng vui mừng, cùng dự phần với những công việc Chúa. Vinh hiển thuộc về Chúa yêu dấu của chúng ta.