Get Adobe Flash player
Thông Báo


Thông Báo

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ TIN LÀNH ĐÀ LẠT

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 6 tháng 5 năm 2011

Tại 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành phố Đà Lạt

Album Lễ Khởi Công

------------------

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài đã bằng lòng đến thế gian tìm cứu mỗi chúng ta. Cách đây hơn 80 năm, Chúa đã sai những đầy tớ tận trung của Ngài gồm các giáo sĩ, mục sư đến vùng đất Đà Lạt để rao truyền ơn cứu rỗi và đã thành lập được Hội Thánh Chúa tại trên thành phố này.

Dù trải qua nhiều thay đổi của thời cuộc, nhưng Hội Thánh Chúa vẫn đứng vững và phát triển. Từ những ngày đầu nhóm lại trong những nơi tạm thời, Chúa đã cảm động một con cái Chúa là ông Tám Đạt, lúc bấy giờ ở Belle Vue dâng 100 đồng và các tín hữu khác lạc quyên được 350 đồng mua một ngôi nhà vách ván lợp tole ở đường Cầu Quẹo (dốc Nhà Làng hiện nay) với giá 450 đồng, làm nhà giảng và tư thất. Hội Thánh Đà Lạt tự trị, tự lập hoàn toàn từ tháng 4 năm 1933 dưới sự chủ tọa của Mục sư Nguyễn Văn Tầm.

Thời gian trôi qua, vào năm 1939, Chúa sai Mục sư Duy Cách Lâm đến Đà Lạt chủ tọa và hầu việc Chúa suốt 14 năm. Hội Thánh Chúa phát triển, số người tin Chúa thêm lên. Chúa đã cho Hội Thánh Ngài có điều kiện để xây cất một ngôi nhà thờ bằng gạch trang nghiêm cổ kính trên ngọn đồi xinh đẹp với sức chứa 250 chỗ ngồi, mặc dù phải xây dựng trong vòng 3 năm mới xong. Vào tháng 11 năm 1942 Lễ Khánh Thành đã long trọng diễn ra.

Đọc thêm...

Giấy Phép Xây Dựng

Cảm tạ Chúa, ngày 9 tháng 04 năm 2010, Nhà thờ Tin Lành Đà Lạt chính thức nhận được Giấy Phép Xây Dựng của Sở Xây Dựng cấp.