Get Adobe Flash player
Tang Lễ Ra mắt điểm nhóm Trại Mát


Ra mắt điểm nhóm Trại Mát

Cảm tạ ơn Chúa sau một thời gian dài cầu nguyện, chính quyền đã có văn bản chấp thuận điểm nhóm Trại Mát, Chiều Chúa nhật Phục sinh 16.04.2017, Hội thánh đã tổ chức lễ ra mắt điểm nhóm Trại Mát. Xin quý tín hữu thêm lời cầu nguyện để nơi nầy công việc Chúa được phát triển ngày càng thêm.

Hình ảnh buổi lễ ra mắt điểm nhóm Trại Mát