Get Adobe Flash player
Tang Lễ Thông Báo Tang Lễ


Thông Báo Tang Lễ

Chúng tôi xin thay lời cho Tang quyến

thông báo với quý con cái Chúa xa gần được biết:

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN TẠI TANG GIA

Số nhà 63/34 Thái Phiên

  • Thứ Sáu, 21-02-2014, lúc 18g30'
  • Thứ Bảy, 22-02-2014, lúc 18g30'
  • Chúa Nhật, 23-02-2014, lúc 18g30'
  • Thứ Hai, 24-02-2014, lúc 18g30'

Xin quý con cái Chúa cùng tham dự các buổi cầu nguyện trên.
Cầu xin Chúa an ủi tang quyến.

--------------------------------

Cao Vĩnh Thiện's photo:

Album 1

--------------------------------

Trương Văn Hải's photo:

Album 1

Album 2

Album 3

Album 4

Album 5

Album 6

--------------------------------

NẾU QUÍ VỊ NÀO MUỐN GỞI LỜI PHÂN ƯU ĐẾN CÙNG TANG QUYẾN 
XIN CLICK VÀO ĐÂY

Thay mặt cho tang quyến, xin gởi lời cảm ơn đến các con cái Chúa xa gần 
đã gởi lời phân ưu qua website của Hội Thánh Đà Lạt.

--------------------------------

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng ông Cao Xuân Tiền và Tang quyến.
Cầu xin Chúa Thánh Linh an ủi và ban bình an cho mọi người.

Cô Truyền đạo Huỳnh Bửu Cơ và gia đình Duy Nhân (Hoa Kỳ)

--------------------------------