Get Adobe Flash player
Tang Lễ Chương Trình Cầu Nguyện Đầu Năm 2011


Chương Trình Cầu Nguyện Đầu Năm 2011

Vừa qua, vào ngày 01-01-2011 Hội Thánh Chúa dành thì giờ cầu nguyện đặc biệt nhân dịp đầu năm mới.

Buổi sáng từ 8 giờ, chương trình thờ phượng bắt đầu với sự hướng dẫn của ông Mục sư quản nhiệm Bùi Phụng. Tiếp đến là thì giờ làm chứng của các con cái Chúa gồm ông Cao Xuân Tiền, Mẹ anh Nguyễn Đôn Đình, ông Bùi Tấn.

Trong thì giờ học Kinh Thánh, Mục sư đã giảng Lời Chúa qua Sáng-thế Ký 8:13.

Trước thì giờ cầu nguyện, thư ký Lưu Quốc Hùng đã đọc thư gởi của Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) về những nhu cầu cần cầu thay và chia nhóm để các con cái Chúa bước vào thì giờ cầu nguyện.

 

 

Buổi tối từ 18g30', chương trình thờ phượng bắt đầu với sự hướng dẫn của thư ký Lưu Quốc Hùng. Tiếp đến là thì giờ làm chứng của con cái Chúa gồm ông Nguyễn Thiên Ý.

Trong thì giờ học Kinh Thánh, ông Lưu Quốc Hùng chia sẻ Giê-rê-mi 3:1-3.

Trước thì giờ cầu nguyện, thư ký Lưu Quốc Hùng đã đọc thư gởi của Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) về những nhu cầu cần cầu thay và chia nhóm để các con cái Chúa bước vào thì giờ cầu nguyện.

Xin quí con cái Chúa tiếp tục về nhà và chiến đấu trong sự cầu nguyện cho các vấn đề của Hội Thánh Chúa riêng tại Đà Lạt cũng như Hội Thánh Chúa trên khắp đất nước chúng ta.

Dưới đây là nội dung thư của Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) gởi đến toàn thể tín hữu trong Hội Thánh.