Get Adobe Flash player
Nhóm Mác


Nhóm Mác

Giới Thiệu Nhóm Mác

Năm 2009 Nhóm Phao-lô và Nhóm Mi-chên kết hợp lại với nhau để phát triển nhóm nhỏ theo mô hình mới Nhóm Nhỏ Năng Động, mục đích gây dựng các bạn thanh niên, đặc biệt là các tân tín hữu qua các giai đoạn:

  1. Giai đoạn chinh phục
  2. Giai đoạn gây dựng vững mạnh
  3. Giai đoạn môn đệ hóa
  4. Giai đoạn sai phái

Với mục tiêu trên nhóm Mác sẽ kết thúc vào Tháng 1 năm 2011, ra đi chinh phục, gây dựng tiếp tục chu kỳ mới.

Nhóm Mác nhóm lại vào mỗi tối thứ Tư, lúc 19giờ, tại nhà thờ.

Xin Hội Thánh cầu thay cho các bạn trong nhóm Mác, để qua nhóm nhỏ này nhiều người được biết đến Chúa, được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Ngài và trở thành những chứng nhân tiếp tục rao truyền Phúc âm của Chúa cho nhiều người nữa được biết.

Chương Trình Nhóm Mác

Ngày Hướng Dẫn Thờ Phượng
Nội Dung Bài Học
Chia Sẻ
Ghi Chú
07-04-2010
Anh Đinh Kim Nhật
Học Kinh Thánh
Anh Sinh

14-04-2010 Anh Trần Ngọc Dũng Học Kinh Thánh Chị Thái An
21-04-2010 Chị Trần Thị Ngọc Dung Nhân vật Thánh Kinh: MÁC
Anh Kim Nhật
28-04-2010 Anh Nguyễn Hoàng Dương Học Kinh Thánh Chị Ái Liên
05-05-2010 Anh Nguyễn Hữu Quý Phương Pháp Học Kinh Thánh Chú Trần Bằng
12-05-2010 Chị Đặng Thị Ái Liên Nhân vật Thánh Kinh: SA-LÔ-MÔN Chị Ngọc Dung
19-05-2010 Anh Nguyễn Đức Hiếu Học Kinh Thánh Anh Quang Tuấn
26-05-2010 Chị Nguyễn Thị Thanh Diệu Học Kinh Thánh Anh Hoàng Dương
02-06-2010 Anh Kjăn Sinh Kinh Nghiệm Chứ Đạo Chú Nguyễn Thiên Ý
09-06-2010 Anh Nguyễn Quang Tuấn Học Kinh Thánh Chị Thanh Diệu
16-06-2010 Anh Trần Thiên Phú Nhân vật Thánh Kinh: SAM-SÔN Anh Đức Hiếu
23-06-2010 Chị Trang Học Kinh Thánh Anh Kim Nhật
30-06-2010 Chị Trần Thị Thái An Phương Pháp Học Kinh Thánh Chú Nguyễn Vinh Hiển

Chủ đề tháng 8 đến 12 năm 2010: HẦU VIỆC CHÚA

04-08-2010 Đặng Vũ Bảo Đố Kinh Thánh Chị Trần Thị Ngọc Dung
11-08-2010 Anh Kjăn Sinh Vì sao phải hầu việc Cha? Anh Nguyễn Đức Hiếu Nhóm tại nhà chị Ái Liên - Vũ Bảo
18-08-2010 Chị Trần Thị Ngọc Dung Học Kinh Thánh: THƯ GIA-CƠ
Anh Kjăn Sinh
25-08-2010 Anh Nguyễn Quang Tuấn Học Kinh Thánh: Gương hầu việc Chúa Anh Đinh Kim Nhật Nhóm tại nhà AC Nhật - Dung
Tháng 09
15-09-2010 Anh Nguyễn Đức Hiếu Học Kinh Thánh: Gương hầu việc Chúa Chị Đặng Thị Ái Liên
22-09-2010 Anh Kjăn Sinh Học Kinh Thánh: THƯ GIA-CƠ Chị Trần Thị Ngọc Dung Nhà chị Trần Thị Thái An
29-09-2010 Cảm Tình Tin Lành (mời thân hữu đến tham dự) Thông công ba nhóm nhỏ
Tháng 10
06-10-2010 Anh Byim Thăm viếng + Đố Kinh Thánh Anh Quang Tâm
13-10-2010 Chị Đặng Thị Ái Liên Thái độ hầu việc Chúa Bà Mục Sư
27-10-2010 Anh Nguyễn Quang Tuấn Học Kinh Thánh: Gương hầu việc Chúa Chị Trần Thị Thái An Nhóm tại nhà anh Sinh
Tháng 11
03-11-2010 Chị Nguyễn Thị Thanh Diệu Thăm viếng + Đố Kinh Thánh Anh Trần Thiên Phú
10-11-2010 Anh Quang Tâm Cần chuẩn bị gì để hầu việc Chúa? Chú Ông Văn An
17-11-2010 Chị Trần Thị Thái An Học Kinh Thánh: THƯ GIA-CƠ Anh Nguyễn Quang Tuấn
24-11-2010 Anh Trần Thiên Phú Ôn Kinh Thánh Thi Giáng Sinh Anh Trương Xuân Hòa
Tháng 12
01-12-2010 Anh Đinh Kim Nhật Phần thưởng cho người hầu việc Chúa Chú Trần Văn Đềm
08-12-2010 Anh Byim Học Kinh Thánh: Gương hầu việc Chúa Anh Hoàng Dương Nhóm tại nhà anh Quang Tuấn
15-12-2010 Thăm viếng cuối năm
22-12-2010 Chuẩn bị kỷ niệm Chúa Giáng Sinh 2010
29-12-2010 Thông công cuối năm


Mục tiêu:

1.    Biết các tấm gương hầu việc Chúa trong Kinh Thánh.
2.    Tham gia chăm sóc thăm viếng Thanh Niên và tân tín hữu ít nhóm lại.
3.    Tham gia học Kinh Thánh theo chương trình của Hội Thánh.
4.    Nhân cấp nhóm Mác vào tháng 1 năm 2011.