Get Adobe Flash player
Nhóm Giô-suê


Giô-suê

Giới Thiệu Nhóm Giô-suê

Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã tìm và cứu chúng ta từ những tội nhân trở nên con cái của Ngài. Mỗi ngày Chúa đã đem thêm nhiều người mới vào Hội Thánh của Chúa. Ngày 06-09-2010 Ban Thanh Niên Đà Lạt bắt đầu một nhóm nhỏ mới với tên GIÔ-SUÊ. Mục tiêu của nhóm là gây dựng tân tín hữu. Đặc trách Thanh niên mời anh Lê Thành Tín làm trưởng nhóm và mỗi tuần nhóm Giô-suê sinh hoạt vào tối thứ Hai, tại nhà thờ, phòng ẤuThơ, lúc 19g.

Xin Hội Thánh cầu thay cho các bạn trong nhóm Giô-suê, để qua nhóm nhỏ này nhiều người được biết đến Chúa, được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Ngài và trở thành những chứng nhân tiếp tục rao truyền Phúc âm của Chúa cho nhiều người nữa được biết.


DANH SÁCH NHÓM

STT Họ và Tên Ngày Sinh
1 Trần Ngọc Danh 05-01-1985
2 Nguyễn Thị Bích Hồng 23-08-1993
3 Klong K' Lai 26-09-1988
4 Trần Thị Thanh Lan 22-10-1984
5 Trần Thị Thu Ngân 11-09-1990
6 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02-10-1991
7 Nguyễn Ngọc Hoàng Thảo 01-09-1983
8 Lê Thành Tín 27-10-1983
9 Nguyễn Ngọc Hoàng Vũ 03-02-1984
10
11
12