Get Adobe Flash player
Nhóm Đa-vít Giới Thiệu Nhóm Đa-vít


Giới Thiệu Nhóm Đa-vít

Bắt đầu từ 06-09-2010 nhóm Đa-vít gồm các bạn lo chính trong nhóm là:

  • Nguyễn Thùy Dương
  • Lê Thị Kim Quý
  • Chương Xuân Thị Ngọc Quyên

Nhóm Đa-vít sinh hoạt vào tối thứ Tư lúc 19h15 tại phòng Ấu Nhi.

Xin Hội Thánh cầu thay cho các bạn trong nhóm Đa-vít, để qua nhóm nhỏ này nhiều người được biết đến Chúa, được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Ngài và trở thành những chứng nhân tiếp tục rao truyền Phúc âm của Chúa cho nhiều người nữa được biết.

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM THÁNG 08-09-10 NĂM 2010

Nhóm Đa-Vít

Ngày

Bài Học

HDTP

HDBH

04/08

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Kim Quý

Thùy Dương

*11/08

Tăng Trưởng Trong Christ (B10)

Thùy Dương*

Thúy An

18/08

Kinh Thánh Thư Gia Cơ

Ngọc Danh

Thành Tín

*25/08

Đố Kinh Thánh

Thu Ngân

Ngọc Quyên

01/09

Tăng Trưởng Trong Christ (B11)

Hoàng Ngọc

Bảo Luân

*08/09

Kinh Thánh Thư Gia Cơ

N.T.Phương

Ngọc Phước

15/09

Cảm tình Tin Lành???

K’Lai

Diễn Giả

*22/09

Bạn đã thực sự sẵn sàng???

Kim Quý

BHD

29/09

CẢM TÌNH TIN LÀNH

NHÓM NHỎ

*6/10

Thăm Viếng

Thúy An

BHD

13/10

Tăng Trưởng Trong Christ (B12)

T.V.Phước

K’Lai

*20/10

Kinh Thánh Thư Gia Cơ

Anh Khoa

Ngọc Danh

27/10

Sinh hoạt – Thông công

Ngọc Quyên

Ngọc Phước

Mục tiêu: Mỗi thành viên :

  • Trung tín trong sự nhóm lại.
  • Cùng hợp tác, làm việc với nhau trong tình yêu thương.
  • Vận dụng những cách học Kinh Thánh, chia sẻ bài học cách dạn dĩ.

* :     Những buổi có thì giờ cầu nguyện đặc biệt sau giờ nhóm.

Ngày 08/09 : nhóm tại nhà Thùy Dương (nhỏ)

Nhóm đang trong Giai Đoạn Huấn Luyện. Nhờ ơn Chúa, các bạn trong nhóm đang tập tành để có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, học Kinh Thánh trong nhóm cách dạn dĩ hơn. Mong các bạn nhớ đến nhóm và hằng cầu thay cho những ao ước và dự định của nhóm Đa-vít trong những ngày tháng tới ^^!

DANH SÁCH NHÓM

STT

Họ Và Tên

Năm Sinh

1 Đặng Thị Thúy An 07/12/1990
2 Trần Ngọc Danh 05/01/1985
3 Nguyễn Thùy Dương 02/12/1990
4 Đỗ Thị Thùy Dương 26/03/1992
5 Đào Duy Anh Khoa 04/10/1982
6 Tôn Nữ Ngọc Linh 02/03/1985
7 Võ Bảo Luân 12/05/1989
8 Trần Thị Thu Ngân 11/09/1990
9 Đinh Thị Bích Ngọc 10/07/1982
10 Đỗ Hoàng Ngọc 12/06/1991
11 Bùi Ngọc Phước 10/02/1978
12 Trần Văn Phước 26/03/1988
13 Nguyễn Thị Phương 14/04/1989
14 Lê Duy Quang 05/06/1988
15 Lê Thị Kim Quý 13/08/1990
16 Chương Xuân Ngọc Quyên 29/04/1989
17 Lê Thành Tín 27/10/1983
18 K’Long K’Lai 26/09/1988
19 Phan Tấn Gia Thịnh