Get Adobe Flash player
Nhóm Đa-vít


Nhóm Đa-vít

Giới Thiệu Nhóm Đa-vít

Bắt đầu từ 06-09-2010 nhóm Đa-vít gồm các bạn lo chính trong nhóm là:

  • Nguyễn Thùy Dương
  • Lê Thị Kim Quý
  • Chương Xuân Thị Ngọc Quyên

Nhóm Đa-vít sinh hoạt vào tối thứ Tư lúc 19h15 tại phòng Ấu Nhi.

Xin Hội Thánh cầu thay cho các bạn trong nhóm Đa-vít, để qua nhóm nhỏ này nhiều người được biết đến Chúa, được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Ngài và trở thành những chứng nhân tiếp tục rao truyền Phúc âm của Chúa cho nhiều người nữa được biết.

Đọc thêm...