Get Adobe Flash player
Nhà Cơ Đốc Giáo Dục


Xây Nhà Cơ Đốc Giáo Dục

Những Hình Ảnh Về Việc Xây Dựng Nhà Cơ Đốc Giáo Dục

Cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh có thể để xây dựng cơ sở mới, hầu giúp cho công tác Cơ Đốc Giáo Dục được phát triển. Chúa đã cảm động các đầy tớ và con cái Chúa tại Đà Lạt cũng như nhiều con cái Chúa đang sống khắp mọi nơi dự phần trong sự dâng hiến cũng như đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà này.

Xin chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh ghi lại phần nào công việc từ những ngày mới bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Cảm tạ Chúa, vì sự ban cho của Ngài thật không xiết kể. Vinh hiển thuộc về Chúa.


Những hình ảnh trong tháng 03 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 04 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 05 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 06 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 07 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 08 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 09 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 10-11 năm 2008

Những hình ảnh trong tháng 12 năm 2008

Lễ Khánh Thành Nhà Cơ Đốc Giáo Dục