Get Adobe Flash player
Lớp Học KT Tối Thứ Hai


Lớp Học KT Tối Thứ Hai

Cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu xin của Hội Thánh trong nhiều năm để có một Mục sư đến quản nhiệm Hội Thánh. Từ năm 2005 đến nay Chúa cho ông Bà Mục sư Bùi Phụng được đến quản nhiệm Hội Thánh tại Đà Lạt và có cơ hội giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh.

Dưới đây là những hình ảnh của các lớp học Kinh Thánh: Sáng Thế Ký; Khải Huyền, Tin Lành Giăng được học vào mỗi tối thứ Hai hàng tuần.

 


LỚP
SÁNG THẾ KÝ
LỚP
KHẢI HUYỀN

LỚP
TIN LÀNH GIĂNG

Ngày Bế Mạc
09-08-2010


09-11-2010