Get Adobe Flash player
Trang chính Lược Sử


Lời Mở Đầu - VI. Giai đoạn ổn định

Chỉ mục bài viết
Lời Mở Đầu
I. Giai đoạn sơ khai - hình thành
II. Giai đoạn Hội Thánh trưởng thành và phát triển
III. Giai đoạn sau năm 1975
VI. Giai đoạn ổn định
Tất cả các trang
IV. GIAI ĐOẠN TÁI ỔN ĐỊNH

Kể từ năm 1993, BTS Hội Thánh mới được chính quyền chính thức công nhận gồm có ba người: Ông Nguyễn Văn Nghi, Ông Ông Văn Chuân và Cô TĐ Huỳnh Bửu Cơ. Ban Trị Sự được thường xuyên hướng dẫn các buổi thờ phượng sáng Chúa Nhật của Hội Thánh, phần học Lời Chúa do năm tín hữu trong Hội Thánh luân phiên lo (ông Lê Thành An, ông Dương Phú Thành, ông Lê Thành Chung, cô Ông Thị Chuyên, ông Trần Văn Đềm). Trong thời gian nầy, BTS Hội Thánh vẫn xúc tiến việc làm đơn, ngỏ ý xin phép cho có Mục Sư đến chủ tọa Hội Thánh nhưng cũng chưa được. Đây là nguyện vọng của Hội Thánh trong nhiều năm qua nhưng chương trình của Chúa chưa cho phép. Các tín hữu trong Hội Thánh phải học bài học chờ đợi và vâng phục ý Chúa, dù thật là khó khăn nhưng ý Chúa được nên.

Cảm tạ ơn Chúa trải qua mấy mươi năm đầy những khó khăn thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng về phương diện thuộc linh, Đức Chúa Trời vẫn là Đấng Chăn Dắt Hội Thánh. Đặc biệt hoàn cảnh của Hội Thánh Đà Lạt dù thiếu vị chủ tọa, nhưng Chúa vẫn từng hồi từng lúc dùng nhiều cách để nuôi Hội Thánh. Tín hữu vẫn trung tín nhóm lại thờ phượng và hầu việc Chúa. Thêm vào đó có một số đông tân tín hữu được lần hồi lớn lên, trưởng thành làm cho số người thường xuyên nhóm lại trong Hội Thánh gia tăng. Năm 1995, BTS quyết định xây sửa lại hàng rào cho cảnh quan nhà thờ được khang trang và xây thêm phòng nhóm phụ ở phía sau tư thất có sức chứa khoảng 200 người. Hàng năm, Hội Thánh tổ chức lớp Thánh Kinh Hè cho khoảng 160 em Thiếu Niên Nhi Đồng. Mỗi dịp Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh phải che thêm rạp mà vẫn không đủ chỗ ngồi cho tín hữu vì có nhiều tín hữu người dân tộc từ trong các làng mạc xa xôi ra dự lễ.

Năm 2000, khi Hội Thánh kỷ niệm 90 năm Tin Lành đến Việt Nam (71 năm Tin Lành đến Đà Lạt), tín hữu nhóm lại thường xuyên mỗi Chúa Nhật khoảng 400 người. Số tín hữu trong Hội Thánh có phần tăng trưởng vì hàng năm có thêm người mới tin Chúa. Tôi tớ Chúa là Mục Sư Lưu Tự An, Quản nhiệm Hội Thánh Trạm Hành thường đến Đà Lạt cử hành Lễ Báp Têm cho các tân tín hữu. Trong tuần, có các buổi nhóm học Kinh Thánh và cầu nguyện của các lớp tuổi. Cảm tạ ơn Chúa.

Ngày 20-03-2005, gần 30 năm sau ngày Giải phóng, với sự nhất trí của Chính quyền địa phương, Hội Thánh Đà Lạt chính thức có vị Mục Sư Quản Nhiệm được Hội Thánh công khai mời đến, đó là Ông Bà Mục Sư Bùi Phụng nguyên quản nhiệm Hội Thánh Liên Nghĩa Đức Trọng. Từ đây, khi đã có Quản Nhiệm, mọi sinh hoạt của Hội Thánh từng bước đi vào ổn định hơn. Hội Thánh có Ban Chấp Sự – Ban Trị Sự được phân công phụ trách các ban ngành chịu trách nhiệm cho các lĩnh vực sinh hoạt trong Hội Thánh.

Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành đến Lâm Đồng được Ban Đại Diện Tỉnh tổ chức long trọng tại HTTL Đà Lạt  (27-08-2009) với chủ đề "Gieo Giống Tin Lành" đã nhắc nhở toàn thể Hội Thánh nhà tạ ơn Chúa về vinh dự được tiếp bước vào cánh đồng đã vàng sẵn cho Mùa Gặt, cậy ơn Chúa không nghỉ tay, sẵn sàng tiếp lấy công lao của các thánh đồ đang hưởng mão triều thiên vinh hiển.

Tạ ơn Chúa về những chặng đường đã qua, Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt nay đang hướng về tương lai, cầu xin Chúa đồng công với tôi tớ, con cái Chúa để công việc rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh được ngày càng tăng trưởng và có kết quả, khích lệ nhau thêm lòng sốt sắng làm trọn mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ủy thác cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh.