Get Adobe Flash player
Trang chính Lược Sử


Lời Mở Đầu - III. Giai đoạn sau năm 1975

Chỉ mục bài viết
Lời Mở Đầu
I. Giai đoạn sơ khai - hình thành
II. Giai đoạn Hội Thánh trưởng thành và phát triển
III. Giai đoạn sau năm 1975
VI. Giai đoạn ổn định
Tất cả các trang

III. GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

1975-1990: Sau ngày Giải Phóng 30-4-1975, đất nước thống nhất, sinh hoạt của Hội Thánh có nhiều thay đổi: Mục Sư Lê Khắc Tuyển chuyển về Bảo Lộc, Ông bà Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ từ Thần Học Viện Nha Trang chuyển đến làm Chủ Tọa mới của Hội Thánh Đà Lạt.

Công việc Chúa gặp rất nhiều khó khăn vì hoàn cảnh của đất nước những ngày mới giải phóng. Tuy nhiên Thầy Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ đã hết lòng chăm lo cho bầy chiên. Hội Thánh được khích lệ, giới trẻ được học Kinh Thánh, tinh thần hầu việc Chúa vẫn được nâng cao. Tạ ơn Chúa, Hội Thánh Đà Lạt dù trong cảnh thăng trầm của thời cuộc đất nước, phải trải qua nhiều khó khăn trở ngại của buổi giao thời, Chúa vẫn cho Hội Thánh được đứng vững, được duy trì và phát triển để tiếp tục thi hành mạng lệnh của Chúa mà góp phần rao giảng Tin Lành Ân Điển Cứu Rỗi cho đồng bào.

Khởi đầu, số tín hữu thưa thớt, vắng nhiều so với thời gian trước 1975. Một số lo sợ vì chính thể mới đổi thay chưa có sự thông cảm với Tin Lành, họ đã không đi nhóm lại; một số khác di tản đi nơi khác chưa trở về; một số khác vì sinh kế phải chuyển đi lao động làm ăn ở những ruộng vườn xa nhà thờ. Thì giờ nhóm sáng Chúa Nhật phải đổi thành rất sớm từ 5 giờ sáng và buổi nhóm phải kết thúc trước 7 giờ là giờ lao động của mọi người. Mặt khác cũng vì cuộc sống kinh tế khó khăn không đủ cái ăn cái mặc, một số gia đình ở xa nhà thờ cũng không đủ phương tiện xe cộ cho cả gia đình đến nhóm, lúc bấy giờ xe đạp là phương tiện giao thông tốt nhất.

Năm 1978, Thầy Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ đi học tập cải tạo, Ban Trị Sự bị buộc phải tự giải tán. Tín hữu lo sợ, công việc Hội Thánh tưởng chừng phải tàn lụi, không còn biết tương lai thế nào. Tuy nhiên, Chúa cũng dự liệu có các tín hữu yêu mến Chúa vẫn cứ trung tín nhóm lại thờ phượng và hầu việc Chúa, âm thầm gây dựng đời thuộc linh lẫn nhau trong Hội Thánh.

Sinh hoạt của Hội Thánh những ngày đó khởi đầu chỉ là mở cửa nhà thờ cho các tín hữu đến tự thờ phượng Chúa. Trong những năm đầu khó khăn đó, có một số tín hữu bằng lòng đứng đơn xin chính quyền cho phép một số người luân phiên để hướng dẫn các giờ thờ phượng Chúa. Trong đó có các tín hữu như cụ Hồ Nghi, cụ Nguyễn Để đã đứng ra bảo lãnh cho Hội Thánh được nhóm lại. Các sinh hoạt cầu nguyện, hát thánh ca, học Kinh Thánh … đều là tự động kể như không ai hướng dẫn ai. Tuy nhiên vẫn có những tín hữu tình nguyện luân phiên nhau âm thầm lo mọi sự.

Thành viên BTS cũ và một số tín hữu có lòng quan tâm công việc Chúa như ông Trần Thế Huệ, ông Đinh Văn Cẩn, ông Hồ Phước... đã dành thì giờ thăm viếng gây dựng các con cái Chúa, tín hữu tự thăm viếng gây dựng lẫn nhau. Ông Nguyễn Văn Nghi, ông Châu Văn Nghiêm giúp đỡ công ăn việc làm cho các con cái Chúa, khích lệ sự hầu việc Chúa. Nhờ đó, sinh hoạt của Hội Thánh dần dần được hồi phục.

Vì chưa được chính quyền mới hoàn toàn tin tưởng, các sinh hoạt của thanh thiếu niên, nhi đồng trong Hội Thánh không được phép tiếp tục. Nhưng vì đây là sinh hoạt tự nhiên và có cần của một Hội Thánh sống động, nên lần hồi các em vẫn nhóm lại dưới sự tình nguyện hướng dẫn của một số anh chị trưởng thành trong Hội Thánh. Sinh hoạt của lớp người trẻ trong Hội Thánh được tái lập, đời thuộc linh của họ được nuôi dưỡng đã cậy ơn Chúa đem lại sức sống cho Hội Thánh và duy trì cho đến ngày nay.

Năm 1982, Thầy TĐ Nguyễn Văn Huệ học tập trở về nhưng vẫn không được phép giảng cho Hội Thánh một thời gian dài, chỉ đi làm chứng đạo âm thầm, thăm viếng khích lệ các con cái Chúa. Tuy vậy, Chúa ban cho có kết quả nhiều người tin nhận Chúa thêm vào Hội Thánh. Sau đó, thỉnh thoảng Thầy có giảng cho Hội Thánh những Chúa Nhật đầu tháng, và lần hồi có thêm các buổi giảng dạy cho Hội Thánh, xen kẽ những phần hướng dẫn học Kinh Thánh của các tín hữu trước nay vẫn phụ trách  khi khuyết chủ tọa.

Thời gian nầy, chính quyền cho Hội Thánh có hai người chính thức lo mở cửa, đóng cửa nhà thờ để giáo dân tự hành lễ đó là Ông Đinh Văn Cẩn và Ông Nguyễn Trấn. Năm 1990, vì điều kiện khó khăn không thể thường xuyên giảng dạy cho Hội Thánh, Thầy TĐ Nguyễn Văn Huệ đã xin chuyển cả gia đình về Quận Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh sinh sống và hầu việc Chúa. Hội Thánh Đà Lạt lại tiếp tục trong tình trạng không có chủ tọa. Trải một thời gian dài, các ông có trách nhiệm xin chính quyền cho Mục Sư nơi khác đến chủ tọa Hội Thánh nhưng không được vì người ngoài tỉnh Lâm Đồng chưa được phép thuyên chuyển.