Get Adobe Flash player
Trang chính Lược Sử


Lời Mở Đầu

Chỉ mục bài viết
Lời Mở Đầu
I. Giai đoạn sơ khai - hình thành
II. Giai đoạn Hội Thánh trưởng thành và phát triển
III. Giai đoạn sau năm 1975
VI. Giai đoạn ổn định
Tất cả các trang

LỜI MỞ ĐẦU

"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giêhôva!
Mọi điều gì ở trong ta,
Hãy ca tụng danh thánh của Ngài."

Thi Thiên 103:1

Kính thưa quý vị

Người xưa có câu "Ôn cố tri tân."

Thật lấy làm phải để nhớ lại: Hội thánh Tin lành Việt Nam Chi hội Đà Lạt 80 tuổi (1929-2009). Thời gian của một đời người, đủ để con dân Chúa ôn lại những năm đã đi qua, nhiều biến cố thăng trầm… có những lúc dường như ngã quỵ… nhưng nhờ cánh tay mạnh sức, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời nâng đỡ. Chi hội Đà Lạt không những tồn tại mà còn sống động và tăng trưởng trên cả số lượng và tâm linh.

Đồng với Thi thiên 103:1, chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ về những ơn lành Chúa đã ban cho, những ơn lành đó xin được ghi lại trong tập kỷ yếu "Kỷ niệm 80 năm thành lập Hội thánh Đà Lạt."

Thay cho Hội thánh, tôi xin gởi đến Ban biên tập, ban ấn loát kỹ thuật, những ân nhân xa gần đã dự phần công, của, trí tuệ vào tập kỷ yếu nầy lời cảm ơn chân thành.

Cầu xin Chúa ban phước dồi dào trên các quý vị.

Mấy lời chân thành xin được giới thiệu và tri ân.

Quản nhiệm Chi hội
Mục Sư Bùi Phụng