Get Adobe Flash player
Hội Nhánh Tân Hà


Mở Mang Công Việc Chúa

I. Hội Nhánh CHI LĂNG

Từ ngày 05-09-1971 dưới thời Mục sư Nguyễn Lĩnh, Hội Thánh Nhánh Chi Lăng được thành lập, do Truyền đạo sinh Nguyễn Ngọc Thanh chủ tọa. Hội Thánh nhóm tại số 2FI đường Mê Linh Chi Lăng (Nhà của ông bà Trần Văn Tư). Sau năm 1975 nhà thờ Chi Lăng đóng cửa nên các tín hữu về nhóm tại Hội Thánh Đà Lạt.

II. Hội Thánh Nhánh TÂN HÀ

Từ đầu năm 1998, một số tín hữu tại Hội Thánh Đà Lạt đã dắt đưa một số thân hữu tin nhận Chúa, nhưng vì sinh sống tại Đan Phượng, huyện Lâm Hà, cách xa Đà Lạt gần 70km, nên tín hữu Đà Lạt thấy nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu nầy đã đến Đan Phượng chăm sóc, trong đó phải kể đến công sức của ông Lê Văn Quỳ, Thầy Đinh Văn Sắn, Thầy Ông Văn An, anh Nguyễn Đức Hiếu và cô Ông Thị Thanh Tâm.

Từ đó Chúa cho các điểm nhóm tại Tân Hà được phát triển đến ngày nay. Xin con cái Chúa tiếp tục cầu nguyện để Tin Lành của Chúa được phát triển ở địa phương này và càng ngày có nhiều người được cứu vào trong Vương quốc Chúa.

Xin click trên những hình ảnh dưới đây để xem vài hình ảnh về việc mở mang công việc Chúa.

 

Lễ Khánh Thành
Nhà Thờ Tân Hà

Album 1

Lễ Khánh Thành 
Nhà Thờ Tân Hà

Album 2

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm
Chi Hội Tân Hà
Thiên Ý's photo
Album 1


Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm
Chi Hội Tân Hà 
Thiên Ý's photo
Album 2


Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm
Chi Hội Tân Hà
Thiên Ý's photo
Album 3


Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm
Chi Hội Tân Hà
Trương Văn Hải's photo
Album 3

Hội Đồng Bầu Cử Ban Chấp Sự 
Nhiệm kỳ 2014-2016
Thiên Ý's photo

Chương Trình Truyền Giảng
tại Đan Phượng 
(Điểm nhóm nhánh 
của HT Đà Lạt)
Tối 22-12-2010

Chương Trình Giáng Sinh
tại Đan Phượng
Sáng 23-12-2010

Những hình ảnh trích từ Kỷ Yếu của HTTL Đà Lạt 2009


Mờ Mang Công Việc Chúa Những Năm Qua