Get Adobe Flash player
Danh Bạ Ban Chấp Sự - Trị Sự Hội Thánh

Ban Chấp Sự - Trị Sự


# Tên Chức vụ Số điện thoại ĐTDĐ
1 Lưu Quốc Hùng Thư Ký Hội Thánh 0633 812 310 0938 711 136
2 Lê Hoài Thiên Tâm Phó Thư Ký & Đặc Trách Thiếu Nhi 0633 830 458 0989 172 238
3 Nguyễn Vũ Mai Trâm Thủ Quỹ 0633 500 021 0984 424 202
4 Ông Thị Thanh Tâm Phó Thủ Quỹ 0633 812 440 0946 777 850
5 Nguyễn Thiên Ý Ủy viên Ban Thờ Phượng 0633 823 406 0908 847 759
6 Trần Bằng Ủy viên Ban Truyền Giảng - Chứng Đạo 0633 571 084 0983 63 05 13
7 Bùi Ngọc Phước Ủy Viên Chăm Sóc 0977 166 088
8 Trương Văn Hải Ủy Viên Cơ Đốc Giáo Dục & Trường Chúa Nhật 0633 830 458 0989 987 675
9 Phan Thị Được Ủy viên Ban Nữ Giới 0633 829 737
10 Nguyễn Vinh Hiển Ủy Viên Đặc Trách Ban Thanh Tráng 0633 835 502 0123 462 1701
11 Trần Đức Bình Ủy Viên Thăm Viếng 0633 831 214 0949 794 777
12 Đặng Văn Thân Ủy Viên Đặc Trách Các Khu Vực - Ủy viên Tang Chế 0633 832 437 0938 682 857
13 Ông Thị Chuyên Ủy viên Đặc Trách Tráng Niên - Tương Tế Xã Hội 0633 520 072
14 Bùi Văn Quang Ủy viên Ban Phục Vụ - Ủy viên Ban Cao Niên 0633 833 008 0127 344 0716
15 Đinh Kim Nhật Ủy Viên Truyền Thông 0633 830289 0933 016 456
16 Trần Đỗ Vũ Ủy Viên Thanh Thiếu Niên 0988 885 750