Get Adobe Flash player


MỪNG SINH NHẬT 1 TUỔI CỦA WEBSITE HTTL ĐÀ LẠT


"HÃY NGỢI KHEN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA,
CẦU KHẨN DANH CỦA NGÀI;
KHÁ TRUYỀN RA GIỮA CÁC DÂN
NHỮNG CÔNG VIỆC NGÀI!

Thi-thiên 105:1


Kính thưa quí độc giả,

Hôm nay ngày 06-06-2011, đúng 1 năm Website của Hội Thánh Đà Lạt chính thức được hoạt động. Chúng ta cảm tạ Chúa ban cho chúng ta có phương tiện này để có thể bày tỏ công việc Chúa đã và đang làm trên Hội Thánh Ngài tại thành phố Đà Lạt. Nguyện sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời Ba Ngôi và Hội Thánh yêu dấu của Ngài.

Trong một năm qua website vẫn đang trong thời gian thử nghiệm, vì vậy chúng tôi xin ý kiến của quí vị về:

  • Nội dung
  • Hình ảnh
  • Ý kiến khác...

Xin quí vị nhớ đến chúng tôi trong sự cầu nguyện để website này mỗi ngày một phát triển.

Xin chân thành cảm ơn.

Mọi thông tin cần gởi về địa chỉ email sau: