Get Adobe Flash player


Tường trình công việc Chúa của Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) lần 46

Kính thưa Hội Thánh

Điều đầu tiên tôi muốn nói là ngợi khen, cảm tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã tể trị cõi hoàn vũ cũng là Đấng đang đi giữa Hội Thánh Ngài. Cảm tạ Chúa vì kỳ Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) lần thứ 46 được diễn ra trong quyền năng diệu kỳ của Ngài. Kính thưa Hội Thánh trong suốt 12 chương trình từ tối ngày 11 - chương trình trù bị - đến chiều 15/11 - lễ bế mạc Đại Hội Đồng - Chúa  ban ơn, tiếp trợ và hướng dẫn Đại Hội Đồng trong ơn yêu thương của Ngài.

Đến với Đại Hội Đồng, chúng tôi không nghĩ có được một chỗ thuận tiện và khang trang đến như vậy, Chúa đã ban cho Hội Thánh Ngài có Viện Thánh Kinh Thần Học, tuy chưa xây dựng xong phải làm nhà tạm để tổ chức nhưng không kém phần trang trọng (Hội Thánh có thể thấy một vài hình ảnh về điều đó trong album hình).

Có 1.688 đại biểu chính thức về dự Hội Đồng và và khoản 1.000 đại biểu dự thính.

Với chủ đề của Đại Hội Đồng lần thứ 46 là VƯƠN TỚI MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG, câu gốc trong Phi-líp 3:14 “ Nhưng tôi cứ làm một điều quên lững sự ở đăng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.”

Mục sư nguyên Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) đã khích lệ Hội Đồng hai điều:

I. Xác định mục đích của đời sống, Mỗi tôi tớ con cái Chúa cũng như Hội Thánh Chúa cần  phải xác định mục đích của đời sống mình trước mặt Đức Chúa Trời.

II. Khi xác định được rồi cần vươn tới mục đích

Đeo đuổi mục đích cao cả, phóng mình đuổi theo, lao mình về phía trước để đạt đến sự trọn lành, đến các sự ở trên trời. Mỗi người trong chúng ta cũng có thể nói như Phao-lô rằng: Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, giữ được đức tin…

Qua bài giảng bồi linh CÙNG HIỆP LÀM MỘT của Mục sư Thomas Hartman Stebbins với 5 điều Chúa Jesus cầu nguyện cho chúng ta qua 5 chữ T là:

1. Thế gian nhận biết Chúa  qua Hội Thánh

2. Thánh Khiết: Hội thánh được thánh trước mặt Đức Chúa Trời

3. Toàn vẹn hiệp một trong Hội thánh

4. Thương yêu: Thánh Linh rãi khắp trong Hội Thánh tình yêu thương

5. Thiên đàng: Hội Thánh bày tỏ thiên đàng ngay trên đất vì nơi nào có Chúa  thì nơi đó chính là thiên cung..

Bài giảng thứ hai của đầy tớ Chúa: MỞ MANG VƯƠNG QUỐC, ông dùng 5 câu hỏi:

1. Nước của Đức Chúa Trời là gì?

2. Nước của Đức Chúa Trời ở tại đâu?

3. Mở mang nước Đức Chúa Trời thế nào?

4. Mở mang nước Chúa khi nào?

5. Ai làm công việc đó?

Qua những điều tôi tớ Chúa giảng luận đã  khích lệ Hội Đồng rất nhiều, giúp cho từng tôi con Chúa cam kết và dấn thân trong sự phục vụ Ngài, mở mang nước trời.

Các ủy ban khai trình công việc Chúa trong nhiệm kỳ qua cảm tạ Chúa  nhìn thấy công việc nhà Ngài mỗi ngày càng phát triển lớn mạnh tuy Hội Thánh Chúa  vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức và khó khăn.

Những chương trình bầu cử và thảo luận, nhiều tôi con của Chúa  cũng đã thẳng thắng góp ý, bàn thảo để công việc Chúa  ngày càng phát triển hơn. Mặc dù còn nhiều vấn đề chưa được bàn thảo và giải quyết vì vấn đề thời gian không đủ dầu vậy tôi tin rằng Ban Trị Sự Tổng Liên nhiệm kỳ mới nầy sẽ đủ ơn Chúa  để từng bước kiện toàn Hội Thánh Ngài trong những ngày tới.

Hội thánh Chúa  trong tương lai còn phải đối diện với nhiều thách thức như lời Mục sư nguyên Hội Trưởng đã đọc trong diễn văn khai mạc: “dẫu có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động” nhưng Hội Thánh vẫn vững vàng và phát triển trên nền tảng là Đức Chúa Jesus Christ.

Kính xin Hội Thánh hãy nhớ đến các tôi tớ Chúa trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội và thêm lời cầu nguyện để các đầy tớ Chúa đủ ơn, sức từ Chúa ban để gánh vác trọng trách vô cùng lớn lao của nhà Chúa.


Kết quả bầu cử Thường Trực Ban Trị sự Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

- Hội trưởng: Mục sư PHAN VĨNH CỰ

- Phó Hội trưởng I: Mục sư THÁI PHƯỚC TRƯỜNG

- Phó Hội trưởng II: Mục sư NGUYỄN HỮU BÌNH

- Tổng Thư ký: Mục sư PHAN QUANG THIỆU

- Phó Tổng Thư ký: Mục sư NGUYỄN NGỌC THUẬN

- Tổng Thủ quỹ: Mục sư PHAN VĂN CỬ

- Phó Tổng Thủ quỹ: Mục sư NGUYỄN VĂN NGỌC

 

Các Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ 2013 - 2017 bao gồm 18 Ủy viên như sau:

1. NTĐ Trần Thị Liễu

2. Mục sư Lê Hoàng Phúc

3. Mục sư Bùi Phụng

4. Mục sư Trần Thế Thiên Phước

5. Mục sư Phan Ân

6. Mục sư Trần Công Chánh

7. Mục sư Trương Văn Ngành

8. Mục sư Y Djrên

9. Mục sư Siu Tum

10. Mục sư Kon Sa Ha Hăck

11. NTĐ Tăng Nguyên Tiên

12. Mục sư Võ Thành Phê

13. Mục sư Võ Đình Đán

14. Mục sư Phạm Trọng Huy

15. Mục sư Trần Thanh Dũng

16. Mục sư Nguyễn Tờn

17. Mục sư Lê Văn Như Kỷ

18. Mục sư Siu Pek