Get Adobe Flash player


Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam - Tại Đà Nẵng

Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về,
Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao.
Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười,
Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ.
Trong các dân ngoại người ta nói rằng:
Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn.
Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn;
Nhân đó chúng tôi vui mừng.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi về,
Như các suối miền nam chảy nước lại.
Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ,
Sẽ gặt hái cách vui mừng.
Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải,
Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.

Thi-thiên 126

Xin giới thiệu cùng quí vị một vài hình ảnh và bài viết về Chương trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam tại TP Đà Nẵng.


Chương Trình Khai Mạc Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam Tại Đà Nẵng.

Tường Thuật Chương Trình 2 - Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

Tường Thuật Chương Trình 3 - Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

Tường Thuật Chương Trình 4 - Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

Tường Thuật Chương Trình 5 - Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

Tường Thuật Chương Trình Bế Mạc - Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tối 16/6/2011 Tại TP Đà Nẵng

 

 

LỄ KHAI MẠC
Tối 14-06-2011

LỄ KHAI MẠC -
Duy Ân's Photo

Chương Trình
Chiều 15-06-2011

TRIỂN LÃM

Chương Trình
Chiều 16-06-2011

Chương Trình
Chiều 16-06-2011

Nếu quí vị nào có những hình ảnh muốn góp phần chung với Album này xin làm theo hướng dẫn ở dưới đây hoặc gởi qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chân thành cảm ơn.