Get Adobe Flash player
Chương Trình Tối Thứ 7


Chương Trình Tối Thứ Bảy của Sinh Viên

Chủ Đề của Tháng 3 - 6: THEO GƯƠNG CHÚA JESUS

Câu gốc: "Đức Chúa Jesus phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là
làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến,
và làm trọn công việc Ngài"

Giăng 4:34

Ngày Nhóm Hướng Dẫn Đề Tài Diễn Giả
06-03-2010 Ban Hướng Dẫn Làm Chứng Anh Điệp
20-03-2010 K30 Sự Cầu Nguyện Anh Tưởng
27-03-2010 K31 Tình Yêu Thương Chú Lưu Quốc Hùng
03-04-2010
Truyền Giảng Phục Sinh
10-04-2010 K32 Sự Khiêm Nhường Chú Nguyễn Thanh Liêm
17-04-2010 K33 Cuộc Đời Chúa Jesus Anh Nguyễn Thiên Ý
24-04-2010 Yersin Sự Phục Vụ Anh Trương Văn Hải
01-05-2010 K30 Sự Vâng Phục Chú Ông Văn An
09-05-2010 Truyền Giảng K30
15-05-2010 K31 Sự Lãnh Đạo Ông Mục sư Bùi Phụng
22-05-2010 K32 Cuộc Đời Chúa Jesus Anh Nguyễn Thiên Ý
29-05-2010 BAN HƯỚNG DẪN Thờ Phượng - Nhóm chung với HSSVST
05-06-2010 K33 Mối Quan Hệ Chị Hồng Trang
12-06-2010 Yersin Phấn Hưng (xem phim) Anh Điệp
19-06-2010 Ban Hướng Dẫn Thông Công
26-06-2010 Ban Hướng Dẫn Thờ Phượng - Chia tay các bạn (nghỉ hè)