Get Adobe Flash player
Khu Vực Khe Sanh - Hoàng Hoa Thám


Khe Sanh - Hoàng Hoa Thám

Tường Thuật buổi nhóm tuần hoàn 20-10-2010 Khu vực Khe Sanh - Hoàng Hoa Thám

Vào tối thứ tư ngày 20.10.2010, tại nhà 8 ông bà cụ Đinh Văn Cẩn đúng 19 giờ hội thánh Chúa tại khu vực nhóm lại. Lời các bài Thánh Ca chúng tôi cất tiếng hát lên để ngợi khen và cảm tạ Chúa trong giờ đầu thờ phượng Ngài vang lên, thật dấy lên trong lòng chúng tôi tình yêu Chúa và yêu nhau. Chúng tôi được thông công với Chúa và với nhau tại căn phòng nhỏ bé của ông bà cụ Đinh Văn Cẩn. Nhìn cụ bà với gương mặt phúc hậu, ngồi nhóm với hội thánh suốt buổi, cụ vẫn khỏe vui và thỏa lòng cùng lòng bài Thánh Ca. Ngài dìu dắt tôi … và câu 4 “Đến khi công việc trên đất vẹn toàn…” Câu điệp khúc, tất cả đều hát lên với lòng mình: “Nguyền làm môn đồ tín trung suốt đời, bởi tay Jêsus dìu dắt không rời…” Cám ơn Chúa. Qua các bài Thánh Ca ngợi khen Chúa và bài đọc Kinh Thánh Đối Đáp nhắc chúng tôi nhớ mạng lệnh của Ngài, chúng tôi cảm thấy còn thiếu vì chưa làm được gì nhiều: mạng lệnh Chúa giao.

Đọc thêm...

Tường Thuật buổi nhóm 30-09-2010

Thứ 4 ngày 30 tháng 9

Tường thuật buổi nhóm tuần hoàn-Hội thánh -- Khu vực Khe sanh- Hoàng Hoa Thám tại nhà mới ông bà Đinh Văn Mẫn, 8B Khe Sanh phường 10 Đà Lạt

Nhân dịp này, ông bà cầu nguyện dâng nhà cho Chúa để Chúa làm chủ căn nhà của ông bà.

Đọc thêm...

Lời Làm Chứng Về Khu Vực Khe Sanh - Hoàng Hoa Thám

Buổi nhóm tuần hoàn tại Khu vực Khe Sanh - Hoàng Hoa Thám vào mỗi tối thứ Tư, lúc 19giờ, đã được thành hình từ năm 1990 đến nay là hơn 12 năm. Các con cái Chúa trong khu vực không bỏ sót một buổi nhóm nào dù mưa giông, gió lớn cũng mặc áo mưa, che dù đến nhóm họp, thông công với Chúa và với nhau. Vì thế Hội Thánh ở khu vực này được tăng trưởng đức tin vững mạnh.

Đọc thêm...

Khu Vực Khe Sanh và Hoàng Hoa Thám

Ngày 30-8-1998, tại nhà ông Võ Quang Huệ có giờ cầu nguyện cho lễ tang của cụ Bà Võ Quang Hòe. Tối ngày 1.9.1998 lúc 18 giờ 30 anh chị em nhóm lại cầu nguyện. Sau giờ cầu nguyện, một số con cái Chúa được Chúa cảm động bàn với nhau phải lập lại giờ nhóm tuần hoàn mỗi tối thứ Tư từ 19 đến 20 giờ 30 như những năm trước 1975.

Buổi nhóm lại đầu tiên tại nhà ông Võ Quang Huệ chỉ có 6 người. Con cái Chúa vẫn trung tín nhóm lại thường xuyên để gây dựng đức tin cho nhau trong thời gian Hội Thánh Đà Lạt chưa có Mục Sư quản nhiệm. Sự nhóm lại của nhóm tuần hoàn đã động viên, khích lệ con cái Chúa trong khu vực, dần dần nhiều gia đình con cái Chúa nhóm đông hơn.

Cảm tạ Chúa, hơn 10 năm qua dù những đêm có mưa bão, thời tiết không thuận lợi tín hữu Khu Vực Khe Sanh vẫn trung tín nhóm lại. Nhiều gia đình con cái Chúa tham gia nhóm lại thật phước hạnh. Một số con cái Chúa đã chuyển nơi ở, nhưng thỉnh thoảng cũng về nhóm tại Khu Vực Khe Sanh như bà cụ Lê Minh, ông bà Đào Văn Ơn. Tháng 5/2009, khu vực đã mở rộng sang đường Hoàng Hoa Thám nhóm tại nhà Ông bà Đặng Văn Thân và Ông bà Đặng Văn Thành.