Get Adobe Flash player
Khu Vực Giới Thiệu


Giới Thiệu Chung Về Các Khu Vực

Cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh hiện nay có 5 khu vực nhóm lại trong tuần.

Các khu vực nhóm tuần hoàn để học Kinh Thánh, thảo luận rút ra bài học cho chính mình và cầu nguyện. Cũng cầu nguyện cho nan đề của con cái Chúa trong khu vực, cho công việc của Hội Thánh.

Ngoài ra, các tín hữu trong khu vực cùng dành thì giờ trong tuần để đi thăm viếng, chăm sóc người mới tin Chúa, con cái Chúa đau ốm, những gia đình khó khăn v.v...
Ngoài việc học Kinh Thánh, cầu nguyện các con cái Chúa còn có cơ hội gần gũi thông công với nhau hằng tuần. Chính nhờ những sinh hoạt này đã làm nóng lên tinh thần yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh Chúa của con cái Chúa trong các khu vực, nhiều anh em đã được gây dựng khích lệ để bước vào công việc phục vụ Chúa.
Xin Hội Thánh cứ tiếp tục cầu nguyện Chúa ban thêm ơn cho con cái Ngài trong các khu vực ngày càng mạnh mẽ, công việc Chúa ngày càng phát triển.

Xin chọn từng khu vực trong danh mục để xem chi tiết.