Get Adobe Flash player
Khu Vực Nam Hồ - Trại Mát


Trại Mát

Khu Vực Trại Mát

Ngày 15-5-2008, Chúa đáp lời cầu nguyện suốt hai năm của tôi tớ và con cái Chúa, gia đình ông bà Trần Đức Bình đã tổ chức buổi nhóm đầu tiên của khu vực này với 8 người từ 4 gia đình: Ông Bà Trần Đức Bình, anh chị Hùng Quốc, Chị Vân Anh, và anh Nguyễn Đăng Hải. Ước mong gây dựng đức tin con cái Chúa, ông bà đã thăm viếng và mời tín hữu nhóm lại tại nhà ông. Chúa dùng ông bà; và ba tháng sau có thêm ông Hồ Kim Quốc góp phần tại đây.

Không sao tả hết niềm vui của con cái Chúa khi nhìn thấy sự nhậm lời diệu kỳ của Ngài. Năm gia đình nhóm lại thường xuyên. Qua lời làm chứng về Chúa, có chín thân hữu bằng lòng tiếp nhận Ngài. Khu vực vẫn xin Chúa thêm ơn để chăm sóc và mời gọi thêm mười gia đình tín hữu nữa tại đây cùng đến nhóm.

Xin Hội Thánh thêm lời cầu nguyện để Chúa làm thành ước nguyện của Khu Vực Nam Hồ Trại Mát muốn nơi xa Hội Thánh này phát triển được một điểm nhóm.