Get Adobe Flash player
Các Kỳ Hội Đồng


Album Các Kỳ Hội Đồng

Cảm Tạ Chúa, là Đấng đang chăn dắt Hội Thánh Ngài. Những năm qua Ngài đã ban cho Hội Thánh Chúa tại Đà Lạt vinh hạnh được Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) và Ban Đại Diện Tỉnh Lâm Đồng chọn tổ chức các kỳ Hội Đồng lớn. Chúng tôi thực hiện Album hình ảnh về các kỳ Hội Đồng đã qua để quý tôi con Chúa xa gần cùng biết và hòa lòng ngợi khen Chúa.

Cầu xin Chúa thăm viếng đất nước chúng ta, đặc biệt là khu vực Tỉnh Lâm Đồng để đồng bào chúng ta được nghe Phúc Âm của Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, được trở nên con cái Đức Chúa Trời.

 

Click trên hình ảnh để xem từng Album

 

Hội Đồng Bồi Linh 2014
buổi sáng
TRONG NHÀ THỜ
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2014
buổi chiều
TRONG NHÀ THỜ
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2014
RẠP NGOÀI NHÀ THỜ
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2014
TẦNG HẦM
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2014
NHÀ CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2014
Trương Văn Hải's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2014
BAN PHỤC VỤ
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
buổi sáng
TRONG NHÀ THỜ
Thanh Tuyên's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
buổi sáng
TRONG NHÀ THỜ
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
TRONG NHÀ THỜ
Trương Văn Hải's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
buổi chiều
TRONG NHÀ THỜ
Thanh Tuyên's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
buổi chiều
TRONG NHÀ THỜ
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
NHÀ CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
RẠP NGOÀI NHÀ THỜ
Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
RẠP NGOÀI NHÀ THỜ
Trương Văn Hải's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
BÊN NGOÀI NHÀ THỜ
Trương Văn Hải's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
TẦNG HẦM
Trương Văn Hải's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
TẦNG HẦM
Thiên Ý's photo

 

Hội Đồng Bồi Linh 2013
ĂN TRƯA
Trương Văn Hải's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2013
BAN PHỤC VỤ
Thiên Ý's photo

 

Hội Đồng Bồi Linh Phu Nữ
12-03-2013
Nguyễn Thiên Ý's photo

Hội Đồng Bồi Linh Phu Nữ
12-03-2013
Lê Hoài Thiên Tâm's photo

Hội Đồng Bồi Linh 2012
Nguyễn Thiên Ý's Album 01

Hội Đồng Bồi Linh 2012
Nguyễn Thiên Ý's Album 02

Hội Đồng Bồi Linh 2012
Trương Văn Hải's Album

Hội Đồng Bồi Linh 2012
Nguyễn Thiên Ý's Album 03

Hội Đồng Bồi Linh 2012
Nguyễn Thiên Ý's Album 04

Hội Đồng Bồi Linh 2012
Huỳnh Phú Lộc's Album

Chuẩn Bị Cho Ngày Hội Đồng
Bồi Linh 2012
Nguyễn Thiên Ý's Album 05

Thu Dọn Sau
Hội Đồng Bồi Linh 2012
Nguyễn Thiên Ý's Album 06


Hội Đồng Bồi Linh 2010


Hội Đồng Bồi Linh 2009

Hội Đồng Bồi Linh 2008Hội Đồng Bồi Linh 2006

 

Nếu quý vị nào có những bức hình muốn tiếp tục chia sẻ với mọi người, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chân thành cảm ơn.