Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật


Bài Học Hằng Tuần

Chúa Nhật 19.09.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 19.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 23: Kêu gọi sống công chính

A. Bùi Văn Quang

13


Các Bà

Bài 23: Kêu gọi sống công chính

C. Trần Huy Khiêm

37


Tráng Niên

Bài 23: Kêu gọi sống công chính

A. Trương Văn Hải

14


Thanh Niên

Làm Bài Ôn

A. Lê Thành An

7


Thiếu Niên

Bài 8: Người đàn bà góa ở Sa-rép-ta

C. Lô Thị Kim Ngân

4


hiếu Nhi

Bài Ôn

C. Đinh Thị Hoàng Khánh

6


Vãng Lai Bài 23: Kêu gọi sống công chính C. Võ Thị Nhàn 38

Đọc thêm...

Chúa Nhật 12.09.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 12.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại

A. Nguyễn Văn Thanh

13

Các Bà

Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

38

Tráng Niên

Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại

C. Ông Thanh Tâm

15

Thanh Niên

Bài 36: Thành Giê-ru-sa-lem Bị Hạ

A. Lê Thành An

8

Thiếu Niên

Làm Bài Ôn

C. Nguyễn Vũ Song Xuân

4

Thiếu Nhi

Bài 7: Nhờ Cậy Chúa Để Có Quyết Định Khôn Ngoan

C. Thái An

8

Vãng Lai Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại C. Võ Thị Nhàn 18

Đọc thêm...

Chúa Nhật 05.09.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 05.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài ôn tháng 8/2010


8


Các Bà

Bài ôn tháng 8/2010


32


Tráng Niên

Bài ôn tháng 8/2010


10


Thanh Niên

Bài 35: Tiên Tri Giê-rê-mi Bị Bắt Bớ

A. Trần Bằng

8


Thiếu Niên

NGHỈ
(
Khai giảng năm học mới)
Thiếu Nhi

Bài 6: Sử Dụng Tiền Bạc Cách Khôn Ngoan

C. Hoàng Khánh

8


Vãng Lai Bài ôn tháng 8/2010 8

Đọc thêm...

Chúa Nhật 29.08.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 29.08.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta

Anh Nguyễn Văn Thanh

11

Các Bà

Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta

C. Hồ Thị Hiệp

36

Tráng Niên

Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta

C. Ông Thanh Tâm

14

Thanh Niên

Bài 34:Sách tiên tri của Giê-rê-mi

C. Ông Thị Chuyên

9

Thiếu Niên

Bài 8: Người Đàn Bà Góa Ở
Sa-rép-ta

A. Lê Thành Tín

4

Thiếu Nhi

Bài 5: Xây Dựng Đền Thờ Cách Khôn Ngoan

C. Thái An

10

Vãng Lai Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta C. Võ Thị Nhàn 19

Đọc thêm...

Chúa Nhật 22.08.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 22.08.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 20 : Quê Hương Mới Của Chúng Ta

A. Bùi Văn Quang

14


Các Bà

Bài 20 : Quê Hương Mới Của Chúng Ta

C. Huy Khiêm

34


Tráng Niên

Bài 20 : Quê Hương Mới Của Chúng Ta

A. Trương Văn Hải

13


Thanh Niên

Nhóm XaThiếu Niên

Bài 7: Gia-bê

C. Kim Ngân

4


Thiếu Nhi

Bài 4:Sự khôn Ngoan Của Vua Sa-lô-môn

C. Kim Hoa

7


Vãng Lai Bài 20 : Quê Hương Mới Của Chúng Ta C. Võ Thị Nhàn 19

Đọc thêm...