Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật


Bài Học Hằng Tuần

Chúa nhật 30.05.2010

Trường Chúa nhật Hội Thánh Tin lành ĐàLạt

Chúa nhật Ngày 30.05.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các ông

Bài 11: Thử nghiệm của tình yêu

Ông Hồ Phước

14

Các bà

Bài 11: Thử nghiệm của tình yêu

Cô Huy Khiêm

35

Tráng niên

Bài 11: Thử nghiệm của tình yêu

Cô Thanh Tâm

12

Thanh niên

Bài 25:   Giô-na đến Ni-ni-ve

Anh Trần Bằng

9

Thiếu niên

Bài 11: Tại sao tôi phải theo Chúa hết lòng?

Cô Kim Ngân

5

Thiếu nhi

Bài 7 Cầu nguyện bền đỗ

Chị Thái An

8

Vãng lai

Bài 11: Thử nghiệm của tình yêu

Cô Phước Đức

17

 

Đọc thêm...

Chúa Nhật 25-04-2010

LỚP BÀI HỌC PHỤ TRÁCH HIỆN DIỆN GHI CHÚ
CÁC ÔNG BÀI 7: Đường Đi Chân Lý và Sự Sống Bùi Văn Quang 10
CÁC BÀ BÀI 7: Đường Đi Chân Lý và Sự Sống Trần Huy Khiêm 36
TRÁNG NIÊN
BÀI 7: Đường Đi Chân Lý và Sự Sống Trương Văn Hải 13
VÃNG LAI BÀI 7: Đường Đi Chân Lý và Sự Sống Võ Thị Nhàn 33
THANH NIÊN Làm Bài Ôn
Ông Thị Chuyên
THIẾU NIÊN BÀI 8: Làm Thế Nào Nhận Được
Sự Trả Lời Khi Cầu Nguyện

Nguyễn Vũ Song Xuân
THIẾU NHI Bài 3: Chọn Người Lãnh Đạo Tốt Trần Thị Thái An 7

 

Xem tiếp

Chúa Nhật 16-05-2010

LỚP BÀI HỌC PHỤ TRÁCH HIỆN DIỆN GHI CHÚ
CÁC ÔNG BÀI 9: Sự Sáng Đem Chiến Thắng Bùi Văn Quang 12
CÁC BÀ BÀI 9: Sự Sáng Đem Chiến Thắng Bà Mục sư Bùi Phụng
33
TRÁNG NIÊN
BÀI 9: Sự Sáng Đem Chiến Thắng Lưu Quốc Hùng
16
VÃNG LAI BÀI 9: Sự Sáng Đem Chiến Thắng Võ Thị Nhàn 21
THANH NIÊN Bài 23: Hầu Việc Chúa Qua Việc Sửa Chữa Đền Thờ Ông Thị Chuyên 9
THIẾU NIÊN Bài 9: Làm Thế Nào Để Tôi Không Còn Lo Lắng Về
Những Nhu Cầu Của Đời Sống
Nguyễn Vũ Song Xuân 8
THIẾU NHI Bài:7 Cầu Nguyện Bền Đỗ Đinh Thị Hoàng Khánh
6

 

Xem tiếp