Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật


Bài Học Hằng Tuần

Chúa Nhật 11.07.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 11.07.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 15: Đấng Cơ đốc sống lại.

A. Bùi Văn Quang

9

Các Bà

Bài 15: Đấng Cơ đốc sống lại.

Cô Trần Huy Khiêm

32

Tráng Niên

Bài 15: Đấng Cơ đốc sống lại.

A. Trương Văn Hải

14

Thanh Niên

Bài 30: Tin mừng của Ê-sai

A. Trần Bằng

8

Thiếu Niên

Bài 2:  Ê-li-ê-se

A. Lê Thành Tín

6

Thiếu Nhi

Bài 12: Ba-na-ba, người an ủi

C. Thái An

9

Vãng Lai

Bài 15: Đấng Cơ đốc sống lại.

C. Võ Thị Nhàn

8

Đọc thêm...

Chúa Nhật 04.07.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 04.07.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Làm bài Ôn

Các Bà

Làm bài Ôn

Tráng Niên

Làm bài Ôn

Thanh Niên

Bài 29: Thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây và được giải cứu

C. Ông Thị Chuyên

6

Thiếu Niên

Bài 1:  Hê-nóc

C. Song Xuân

5

Thiếu Nhi

Bài 11: Thờ phượng Đức Chúa Trời

C. Thái An

11

Vãng Lai

Làm bài Ôn

Đọc thêm...

Chúa Nhật 27.06.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 27.06.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 14: Đấng Cơ Đốc là vua của chúng ta

A. Bùi Văn Quang

12

Các Bà

Bài 14: Đấng Cơ Đốc là vua của chúng ta

Cô Hồ Thị Hiệp

36

Tráng Niên

Bài 14: Đấng Cơ Đốc là vua của chúng ta

C. Ông Thị Thanh Tâm

11

Thanh Niên

Bài 28: Ê-xê-chia vị vua kính sợ Chúa

A. Lê Thành An

9

Thiếu Niên

Bài Ôn

C. Kim Ngân

5

Thiếu Nhi

Bài 10: Yêu thương người khác

C. Thái An

11

Vãng Lai

Bài 14: Đấng Cơ Đốc là vua của chúng ta

C. Võ Thị Nhàn

18

Đọc thêm...

Chúa nhật 13.06.2010

Trường Chúa nhật Hội Thánh Tin lành ĐàLạt

Chúa nhật Ngày 13.06.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các ông

Bài 12: Nguồn cội của tình yêu

Anh Bùi Văn Quang

12Các bà

Bài 12: Nguồn cội của tình yêu

Cô Kim Hoa

36Tráng niên

Bài 12: Nguồn cội của tình yêu

Anh Lưu Quốc Hùng

14Thanh niên

Làm bài ôn

Anh Lê Thành An

9Thiếu niên

Bài 12: Tôi có thể chuẩn bị tương lai như thế nào?

Anh Lê Thành Tín

7Thiếu nhi

Làm bài ôn

Chị Thái An

9Vãng lai

Bài 12: Nguồn cội của tình yêu

Cô Phước Đức

15Chúa Nhật 06-06-2010

Trường Chúa nhật Hội Thánh Tin lành ĐàLạt

Chúa nhật Ngày 06.06.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các ông

Bài ôn tháng 5


14


Các bà

Bài ôn tháng 5


34


Tráng niên

Bài ôn tháng 5


12


Thanh niên

Bài 26: Tôi tớ của

Đức Chúa Trời

Chị Ông Thị Chuyên

8


Thiếu niên

Làm bài ôn

Anh Lê ThànhTín

5


Thiếu nhi

Bài 8 Cầu nguyện bền đỗ

Cô Kim Hoa

6


Vãng lai

Bài ôn tháng 5


17


 

Đọc thêm...